Savaş Ekonomisi ve Tarafsız Devlet

Savaş Ekonomisi ve Tarafsız Devlet kavramı daha çok fiziki olarak halihazırda...
Savaş Ekonomisi ve Tarafsız Devlet kavramı daha çok fiziki olarak halihazırda yaşanan bir savaşa girmemiş ama ekonomisini savaşa hazırlıklı hale getiren veya her an savaşa dahil olunacakmış gibi şekillendiren devletler için kullanılır.
 Bilindiği üzere bir ülke fiziki olarak savaş ortamına girdiğinde ekonomisini ona göre şekillendirir. Özellikle üretim açısından savaşta kullanılacak ürün ve gıda maddelerinin üretimini artırır. Birçok kalem ürünün üretimini durdurur. Hatta OHAL ilan edilerek vatandaşa karne ile sadece temel gıda maddelerini bile verebilir. Buna savaş ekonomisi denmektedir. Yani böyle bir süreçte tek düşünülen savaşın kazanılmasıdır.

Savaş Ekonomisi ve Tarafsız Devlet Örneklemeleri

Savaş ekonomisine tarafsız ülkeler de girebilir. Bilindiği üzere Rusya-Ukrayna Savaşı’na taraf olamayan Türkiye, bir takım savaş ekonomisi kararları aldı ve hızlı bir şekilde bunları uygulamaya başladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı bölgedeki birçok ülkeyi ekonomik yönden etkiledi. Türkiye özelinde incelendiğinde iç piyasada satılan ayçiçek yağı ve türevlerinin yüzde 30’unu Türkiye, Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden temin ediyor. Özellikle Ukrayna ile ticaretin durma noktasına gelmesiyle birlikte marketlerde ayçiçek yağının fiyatı hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Bu gelişme ile birlikte Türkiye hükümeti iki önemli karar aldı. Bunlardan ilki 4 il ve 7 tarım bölgesinde yağlık ayçiçek üretimine teşvik verilmesiydi. Böylece seçilen verimli tarım bölgelerinde ayçiçek üretimi artacak yerli üretim yüzde 70’ten yukarıya çıkartılacaktı. İkinci karar ise yağ ihracatının durdurulması oldu.

Bu iki karar tarafsız devletlerinde savaş ekonomisine başvuracağını gösterebilir.

Tarafsızlık Politikası ve İsviçre Örneği

Tarafsız kalma ülkeler için çok zor bir karardır. Çünkü ülkeler realizm düşüncesini benimseyen yapılara sahiptirler. Bütün ülkeler kendilerine zarar gelmeyecekse, kazanması muhtemel ülkelerden yana olurlar. Bu bakımdan tarafsız ülkelere en büyük örnek İsviçre’dir. İsviçre tarafsızlık politikasını 1834 yılında ilan etmiş bir ülkedir. İç savaşla boğuşan, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’na katılmayan İsviçre, savaşlara katılmamasına rağmen ekonomisini her an savaşa hazır tutmuştur.

İkinci Dünya Savaşı’nda seferberlik ilan eden İsviçre, yaklaşık 4 milyon nüfusu olmasına rağmen 850 bin kişiyi ordusuna almıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında herhangi bir cephede savaşmayan İsviçre, savaş ekonomisi durumuna geçmiş ve yıllarca ordusunu diri tutmuştur.

Diğer Makaleler