Savaş ve Enflasyon arasında nasıl bir bağ vardır?

Savaş ve Enflasyon arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle bir ülkede savaş çıktığı zaman o ülkede mutlaka enflasyon yükselmektedir.
Savaş ve Enflasyon arasında doğrudan bir bağ bulunmaktadır. Bu nedenle bir ülkede savaş çıktığı zaman o ülkede mutlaka enflasyon yükselmektedir. Enflasyon ayrıca bir ülkede savaş çıkmadan da yükselebilmektedir. Peki, savaş çıkınca neden enflasyon artmaktadır?
Fiyatların sürekli veya hissedilebilir şeklinde artışına enflasyon denilmektedir. Enflasyon hesaplanırken bir mal değil toplumun sıklıkla kullandığı bir dizi mal listelenir ve bu malların artış oranları toplanır ve ortalaması alınır. Buna enflasyon oranı denmektedir.
Bir ülkede savaş yok ama enflasyon oranı yüksekse bunun nedeni ülkenin üretiminin kendisine yetememesidir. Ülke katma değeri yüksek mallar üreterek diğer ülkelere satamıyor ve ithalata muhtaç ise o ülkede enflasyon hep yüksek ölçülmektedir.

Savaş sırasında enflasyon ise, üretim kalemlerinin savaş malzemelerine yoğunlaşması ve savaşa kanalize edilmesi ile olunur. Savaş öncesi birçok ürün üreten bir ülke savaş çıktığı zaman çoğunlukla silah, kurşun vb. gibi üretimlere geçmiş ve birçok kalem malı üretmeyi bırakmışsa o ürünlerde fiyat artışları olur. Öte yandan en temel gıda maddeleri üretimi karneye bağlanır, ithalat sınırlandırılır, birçok ürün kara borsaya düşerse savaş ve enflasyon arasındaki bağ gözler önüne serilir. Çünkü bu durumda fiyat artışları tüm ürünlerde ve rekor seviyede gözlenir.

Savaş Endüstrisi Nedir?

Savaş Endüstrisi, bir ülkenin olası bir savaş için kurduğu sanayi yapılanmasıdır. Yani silah fabrikalarından ne kadar silah üretileceği, tank fabrikalarından ne kadar tank, uçak fabrikalarından ne kadar uçak, mühimmat ve mermi fabrikalarından ne kadar mühimmat ve mermi üretilebileceği savaş endüstrisinin tamamını oluşturur.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Enflasyon

Ukrayna’ya savaş açan Rusya’ya yönelik yaptırımları sıralayan ABD Milli Güvenlik danışmanlarından Daleep Singh, şu ifadeleri kullandı, "Yaptırımların zaman içinde Rusya'da enflasyonu ve faizleri artırmasını, alım gücünü azaltmasını, yatırımları ve üretim kapasitesini düşürmesini, büyümeyi yavaşlatmasını ve yaşam standartlarını düşürmesi beklenir."
Görüldüğü üzere Rusya-Ukrayna Savaşı ve Enflasyon bağlantısı bağlamında ekonomik olarak her gelişime yansıyacaktır. Öte yandan işgal altında olduğu için Ukrayna’ya mal giriş çıkışı zor yapılmaktadır. Birçok market ve dükkan yağmalanmış can ve mal güvenliği en düşük seviyeye inmiştir. Bu nedenle ülkedeki enflasyon rekor seviyelere ulaşmış en temel gıda maddeleri karaborsaya düşmüştür.

Diğer Makaleler