Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmeti, özel sigorta şirketlerince verilmektedir. Devlet, pirim katkı payı ödemez.


Tamamlayıcı sağlık sigortası bir alternatif sigorta ürünüdür. Ülkemizde kamu ya da özel sektör olsun tüm çalışanlar, işverenler sigorta kapsamındadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde gerçekleşen bu sigorta sisteminde 2014 yılı itibariyle değişikliğe gidildi. Buna göre SGK tüm sağlık giderlerini karşılamayacak. Bazı giderlerin belli bir limiti, bazılarının ise tamamını karşılanırken, bazı sağlık giderlerinin ise hiç bir kısmı karşılanmayacak.  İşte bu karşılanmayan, ya da bir kısmı karşılanan sağlık gideri için Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırılacak.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmeti, özel sigorta şirketlerince verilmektedir. Devlet, pirim katkı payı ödemez. Tamamen isteğe bağlı özel bir sigorta yöntemidir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne İşe Yarar?

SGK Kapsamında sigortalı olan işçi ya da işveren, devletin karşılamadığı sağlık hizmetlerinden faydalanmak için özel sigorta şirketlerinden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası hizmeti satın alacak. Bu poliçe kapsamında, sigortalı poliçede yazan şartlarla bağlayıcı olarak sağlık giderlerinde ek bir ödeme yapmayacak.

Şöyle ki, özel bir hastaneye giden hasta, teşhis ve tedavi giderleri olarak kendisine çıkarılan diyelim ki bin liralık bir faturanın, diyelim ki 300 lirasını SGK karşıladı. Kalan 700 lirayı hasta kendi ödemek zorunda. İşte bu durumda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırmış olanlar, bu 700 lirayı ödemeyecek. 700 liralık bölümü özel sigorta şirketi karşılayacak.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neyi Kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası en başta 3 kategoridedir, yatarak tedavi, ayakta tedavi, hem yatarak hem ayakta tedavi. Bu üç seçenekten dilediğini seçen SGK'lı, seçtiği kategoriye göre SGK'nın karşılamadığı sağlık giderleri için herhangi bir ödeme yapmaz. SGK'nın ödediği kısımdan kalan farkı özel sigorta şirketi, hastaneye öder. 

Diğer Makaleler