Tarım Sigortası Ne Zaman ve Nasıl Yapılır? (2022)

Tarım Sigortası Ne Zaman ve Nasıl Yapılır? Tarım sigortası yapmak için gereken şartlar nelerdir? Tarım sigortası için zaman önemli mi?


Tarım sigortası ne zaman ve nasıl yapılır?” gibi iki önemli sorunun, tarımsal üreticileri tarafından sıklıkla sorulan sorular olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere TARSIM, devlet destekli bir sigorta ürünüdür ve çiftçilerin çeşitli olaylar nedeniyle, tarımsal üretim faaliyetlerinde yaşamış oldukları zararları ya da sorunları, maddi açıdan desteklemek amacıyla hizmet verir. Tüm çiftçilerin ödemiş oldukları sigorta primleri sayesinde bir havuz oluşturulur ve oluşturulan havuz neticesinde zarar gören çiftçilerin hasarları büyük oranda karşılanır. TARSIM’den haberdar olan veya diğer sigorta ürünlerinden ziyade direkt olarak TARSIM’den yararlanmak isteyen tarımsal üreticiler de doğal olarak “Tarım sigortası ne zaman ve nasıl yapılır?” gibi bir soru sorarlar. Öte yandan Ziraat tarım kredileri içerisinde herhangi bir kredi ürünün kullanmak isteyen üreticilerin, mutlaka TARSIM poliçesi yaptırmaları gibi bir zorunluluk da söz konusudur. Haliyle böyle bir zorunluluk nedeniyle söz konusu sorunun da son derece sık sorulan sorulardan biri haline gelmesi söz konusu olur. Peki, Tarım sigortası ne zaman yapılır?

Tarım Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Tarım sigortası ne zaman yapılır?” konusu hakkında öncelikle üreticilerin hangi sigorta türünü tercih edeceklerine karar vermeleri gerekir. Eğer Ziraat Tarım sigortası ya da TARSIM olarak bilinen, devlet destekli sigortalardan yararlanmak istiyorlarsa yaptırmaları gereken tarih farklıdır. Eğer direkt olarak devlet desteği almadan, tabiri caizse özel bir tarım sigortası yaptırmak istiyorlarsa zaman dilimi farklı olacaktır.
 Öncelikle belirtmeliyiz ki devlet destekli tarım sigortası istemiyorsanız veya devlet destekli tarım sigortası yaptırmayacaksanız, herhangi bir zaman dilimine bağlı kalmadan istediğiniz zaman özel tarım sigortası yaptırabilirsiniz. Eğer devlet destekli yani, Ziraat tarım sigortası ya da TARSIM poliçesi yaptırmak istiyorsanız, ilk başvuru ve son başvuru tarihleri arasında sizden istenen sigortayı yapmanız büyük önem taşır. Her yıl bu zaman dilimleri farklılık gösterebilmektedir ve bu nedenle kesin olarak bir zaman dilimi vermek söz konusu olmamaktadır. Genel olarak hasat zamanlarından aylar öncesi, tarım sigortasının yaptırılması gereken tarih olarak bilinir. Bununla birlikte tarım sigortası için ilk başvuru ve son başvuru tarihleri TARSIM resmi internet sitesi üzerinden tarımsal üreticilere ilan edilir. Bu kaynak vasıtasıyla tarihleri takip edip, tarımsal üretim faaliyetlerinizi güvence altına almanız büyük önem taşır.

Tarım Sigortası Nasıl Yapılır?

Tarım sigortası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını arayan tarımsal üreticilerin öncelikle birtakım şartları karşılıyor olmaları ya da birtakım yenilemeleri gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Bu yenileme ya da şartları yerine getirme işlemlerinin hemen ardından tarım sigortası son derece kolay bir şekilde yapılabilir. Şartlar ise şunlardır:
 • Su Ürünleri üreticileri ve kümes hayvan üreticilerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile kayıtlarını yaptırmaları veya yenilemeleri,
 • Büyükbaş veya Küçükbaş gibi hayvancılık üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerin, ilgili bakanlığın (Gıda, Tarım ve Hayvancılık) müdürlüklerinden HAYBİS kaydı yaptırmaları veya kayıtlarını yenilemeleri,
 • Bitkisel ürünler için tarım sigortası yaptırmak isteyen üreticilerin ilgili bakanlık müdürlüklerinden ÇKS kaydı yaptırmaları veya kayıtlarını tazelemeleri,
 • Su ürünleri ve kümes hayvanları üreticiliği veya avcılığı yapan üreticilerin, ilgili bakanlık müdürlüklerine giderek kayıt yaptırmaları ya da kayıtlarını tazelemeleri,
 • Sera üreticileri için ilgili bakanlık müdürlükleri üzerinden ÇKS ve Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri,
Tarım sigortası nasıl yapılır?” sorusunu soran üreticiler için temel şartlar olarak bilinirler. Üreticiler ilgili bakanlıklara yukarıda belirtilen kayıtları yaptırmaları durumunda, direkt olarak Ziraat Bankası şubeleri ve diğer acentelerden diledikleri gibi poliçe yenileme ya da sıfırdan poliçe oluşturma işlemlerini başlatabilirler.
 
Ziraat tarım sigortası yapma ya da TARSIM poliçesi yapma işlemleri için yukarıdaki kayıtlar yenilendikten hemen sonra üreticilerin Ziraat Bankası ya da diğer acentelere başvurmaları gerekir. Başvuru işlemleri sırasında kişisel bilgiler ve tarımsa üretime dair istenen bilgileri içeren belgeler de mutlaka iletilmelidir. Vermiş olduğunuz belgeler ve bilgiler ışığında sisteme kaydınız yapılır. Genel Şartlarla, Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acentede ya da Ziraat Bankası’nda poliçenin sisteme tanzimi gerçekleşir. Ardından poliçe üreticilere ister çıktı olarak isterlerse de elektronik ortamda gönderilir. Böylelikle tarım sigortası poliçesi oluşturma süreci sonlanmış olur.

Tarım Sigortası Ödeme Nasıl Yapılır?

Tarım sigortası ödeme nasıl yapılır?” sorusunun da merak edilen bir soru olduğu söylenebilir. Ödeme konusunun üretim faaliyetlerinize göre ve çiftçilik sınıfınıza göre birçok şart içerdiğini söylemek doğru olacaktır. Ödeme konusunda dikkat edilmesi gereken ana husus ise ödeme işlemlerinin taksitle bir şekilde yapılabiliyor olmasıdır. Bu durum tarım üreticileri için önemli bir avantajdır ve ödemeler hasat zamanları hesaba katılarak da yapılabilmektedir. “Tarım sigortası ödeme nasıl yapılır?” sorusuna ilişkin önemli detaylar ise şu şekilde açıklanabilir:
 • Genel olarak ödeme; poliçe tutarının bir kısmının peşin bir kısmının da taksitli olarak ödenmesiyle gerçekleşir.
 • Poliçe üzerinde yazan peşinat tutarına göre ödeme yapılmalıdır ve taksit tutarları da poliçede belirtilen tarihlerde ödenmelidir.
 • Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi sonucunda üreticilere genel poliçe tutarında %5’lik bir ödeme indirimi sağlanır.
 • Bitkisel ürün üreticilerinin poliçe tutarlarının ’lik kısmı peşin, geri kalan kısmı ise taksitler halinde veya peşin olarak poliçe bitim tarihinden 1 ay sonrasında kadar ödenebilir.
 • Sera üreticilerinin sigorta prim ödemeleri için öncelikle poliçe tutarının %25’lik kısmını peşin ödemeleri, kalan kısmını da çeşitli taksitlerde ve belirli tarihlere kadar ödemeleri gerekir.
 • Su Ürünleri, Küçükbaş Hayvan Hayat, Büyükbaş Hayvan Hayat, Arıcılık ve Kümes Hayvanları gibi sigorta primlerinin %25’lik kısmı peşin olarak, kalan tutarı ise 5 taksit şeklinde ödenebilmektedir.
Tarım sigortası ödeme nasıl yapılır?” sorusu için ödeme kanallarını merak eden üreticilerin, bu konuda direkt olarak Ziraat Bankası şubelerini kullanmaları söz konusudur.
 
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler