Eximbank nedir?

Eximbank'lar ve Türk Eximbank A.Ş'ın faaliyetleri ve çalışma alanlarını bu yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz.


Eximbanklar (Export Import Bank - İhracat İthalat Bankası)  sundukları ürün ve hizmetlerle, bulundukları ülke ihracatçı  firmalarına destek sağlayarak, uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve genellikle devlet tarafından piyasa koşullarına uygun olarak işletilen yatırım bankalarıdır. Ülkemiz Eximbank‘ı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) adı altında faaliyet göstermektedir. Türk Eximbank‘ın merkezi İstanbul'dur ve ihracatçılara kolay ulaşım sağlamak amacıyla bölgelerin ihracat yoğun olarak çalışan şehirlerinde irtibat büroları bulunmaktadır.

Türk Eximbank'ın Tarihçesi

Ülkemizde 1980‘li yıllar ile birlikte ithal ikameci politikalar yerine dışa açık bir ekonomi politikası tercih edilmeye başlanmıştır. Ekonomik faktörlerin, ekonomi politikasında yaşanan değişikliklere uyum sağlamaları ve dışa açılmayla birlikte karşı karşıya kaldıkları artan rekabet koşulları altında güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla, 1964 yılında yalnızca İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunan Devlet Yatırım Bankası‘nın 1987 yılında özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline dönüştürülmesi ile kurulmuştur.
Eximbank'ın Görevleri

Türk Eximbank, döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan ekonomik faktörlere yönelik sunduğu ürün ve hizmetlerle;

  • Finansman sağlama,
  • Ticari bankalar tarafından sağlanmış bulunan kredilere garantiler verme,
  • İhracat yapılan ülkelerde ortaya çıkabilecek ticari ve siyasi risklerin teminat altına alma,
  • Ülke dışına yapılan satış bedellerini teminat altına alma,
  • Yoğun olarak ihracat yapan sektörlerde kullanılan yatırım mallarının üretimini kredilendirme;

görevlerini yerine getirmektedir.

Eximbank'ın Faaliyetleri

Eximbank‘lar, döviz kazandırıcı faaliyette bulunarak, günümüzde çok önemli bir problem olan cari açığın finansmanını ve istihdam artışı sağlayan ihracatçılarımıza destek sağlamaktadır. Türk Eximbank faaliyetlerini, Kredilendirme Faaliyetleri ve Riskten Koruma Faaliyetleri olarak iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Kredilendirme faaliyetleri çok büyük oranda piyasadaki  ticari bankalar aracılığı ile yürütülmektedir. Verilen krediler piyasa faiz oranlarının altında ve ticari bankalara göre daha uygun genel kredi koşullarında sağlanmakta; imalatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler, turizmciler, uluslararası nakliyeciler, yazılım, projelendirme, danışmanlık gibi döviz kazandırıcı hizmetler sağlayan geniş bir yelpazedeki ekonomik faktörlere sunulmaktadır.

Riskten Koruma Faaliyetleri ise ticari bankalarca verilen ve ihracat kredileri başlığı altında toplayabileceğimiz krediler için geri ödenme garantisi verilmesi, böylece ticari bankaların bu tür kredilerin verilmesi konusunda daha istekli hale getirilmesi ile vadeli olarak gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait dış alemden oluşan alacakların sigortalanması amacına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

Türk Eximbank‘ın sağladığı ürün ve hizmetler özellikle KOBİ‘ler için hayati önem taşımaktadır.

Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler