Ziraat Bankası Tarım Kredileri (Mayıs 2021)

Ziraat Bankası tarım kredileri, her türlü tarımsal üretim faaliyetinde bulunan tüzel ya da gerçek kişiler için en uygun kredi imkanlarına sunar.


Ziraat Bankası tarım kredileri konusunda çitçilerin ve çeşitli tarımsal üretim faaliyetleri konusunda çalışmalar yapan işletmelerin bir numaralı tercihleri arasında yer alır. Tarım kredileri konusunda bu kadar ön planda olmasının birçok önemli sebebi vardır ve en önemli sebeplerden biri her türlü işletme ya da çiftçi sınıfına hitap ediyor olmasıdır. Bankalar genel olarak çiftçiler veya diğer tarımsal faaliyetlerde çalışmalar yürüten bireylere destek olurlar ancak Ziraat Bankası tarım kredileri bu husus özelinde çok daha başka bir sınıfta yer alır. Tarım kredilerini çok detaylı bir şekilde açan Ziraat Bankası, her çiftçi ya da üretici grubu için aynı kredi şartlarını, faiz oranlarını ya da vade seçeneklerini sunmaz. Tarımsal üretiminin dalları ve bu dalların ihtiyaçları özelinde hazırlanmış kredi paketleri sayesinde çok daha uygun kredi koşullarıyla kredi kullanımı söz konusudur.
 Ziraat Bankası tarım kredileri birçok alt dala ayrıldığı için tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan işletmeler, hizmet verdikleri alana uygun krediler bulabilirler. Bu durum vade avantajlarından tutun da faiz avantajlarına ve diğer ödeme kolaylıklarına dair birçok avantajı da beraberinde getirecektir. Peki, Ziraat bankası tarım kredileri faiz oranları ne kadar? Hangi kredi türleri vardır? Bu kredi türleri hangi tarım ürünleri ya da üretim sınıfları için geçerlidir?

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi

Ziraat genç çiftçi kredisi, aslında başlıktan da anlaşılacağı üzere genç tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan üretici kesimi için geçerli olan bir kredi türüdür. Genç nüfusun tarımsal faaliyetlerde daha çok yer alması adına sunulan bu ürün sayesinde, genç çiftçilere birçok kolaylık ve imkan tanınır. Bu kolaylıkların başında ise Ziraat Genç Çiftçi Akademisi gibi önemli bir eğitim imkanı da yer alır. Genç çiftçiler ciddi anlamda nakit ya da maddi destek alırken, aynı zamanda bu akademi sayesinde teorik anlamda da ciddi katkılar alabilirler. Teorik anlamda alınan katkılar sayesinde tarımsal işletmelerini nasıl daha iyi noktalara taşıyacaklarını ve maddi açıdan işletmelerini nasıl yöneteceklerine dair birçok bilgiye hakim olabilirler. Ziraat genç çiftçi kredisi bu nedenle gençler adına bu nedenle önem taşıyan oldukça önemli kredilerden biri olarak tanımlanabilir.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi özelinde verilebilecek önemli detaylar şu şekildedir:
 • Banka, kamu, üniversite ve özel destek işbirliği ile sunulan bu kredi ürünü, genç çiftçilerin çeşitli şekillerde destek almalarına olanak sağlayan önemli kredi ürünlerinden biridir.
 • Ziraat Bankası tarım kredileri arasında en çok tercih edilen kredi ürünlerinden biri olarak tanımlanabilen bu kredi ürünü, genç çiftçilerin üretim faaliyetlerine göre %0,90 ila %1,50’ye kadar son derece uygun faiz oranları ile genç çiftçilere sunulur.
 • 18-30 yaş aralığında yer alan her genç çiftçinin bu kredi ürününden yararlanması gibi bir imkan söz konusudur.
 • En fazla 5 hafta süren eğitim süreci sayesinde, öğrenciler hem kredi için hem de tarımsal faaliyetler için gerekli yetkinlikleri kazanabilirler.
 • Ziraat Bankası ve üniversite ile ortak verilen bu eğitimler için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Öğrencilerin destek almak istedikleri tarımsal işletme veya faaliyetlerine göre kredi tutarı özel olarak yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir.

Ziraat Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri

Ziraat hayvancılık ve su ürünleri kredileri, hayvansal üretimle doğrudan ilgili bir kredi ürünü başlığıdır. Büyükbaş veya küçükbaş hayvan üretimi, aynı zamanda su ürünleri olarak da tanımlanan tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılabilecek olan bu kredi ürünü, “Hayvansal Üretim” ve “Su Ürünleri” olarak iki farklı başlıkta değerlendirilmektedir. Kredinin ana başlığı sayesinde iki farklı işletme türünün değerlendirilmesi mümkündür. Bu tür işletmeler için özel faiz oranları, işletme çalışma yapılarına ve bilanço tablolarına göre kredi seçenekleri sunularak, söz konusu alanlarda hizmet veren işletmelerin daha iyimser bir şekilde kredi değerlendirilmesine tabi tutulması söz konusu olur.

Ziraat Hayvansal Üretim Kredileri

Ziraat hayvansal üretim kredileri her ne kadar geniş başlık olarak görünse de aslında su ürünlerini kapsamayan ve temel hayvancılık faaliyetleri olarak bilinen “Büyükbaş” ile “Küçükbaş” hayvan üretimi ve yetiştiriciliği gibi konuları kapsayan bir kredi ürünüdür.
 
Hayvansal üretim konusunda gerek bireysel gerekse tüzel kişiler için geçerli olan bu kredi ürünü, hayvansal üretim faaliyetlerinin incelenmesiyle başlayan bir süreçtir. Banka tarafından hayvansal üretim faaliyetleri incelenerek, işletmenin ya da bireylerin bilançoları izlenerek, verilebilecek en uygun kredi seçenekleri üzerinde durulur.
 
Kredi kapsamına giren büyükbaş hayvancılık üretim faaliyetleri; besi, süt hayvancılığı, damızlık hayvancılığı vb. hayvancılık üretim faaliyetleri olarak bilinir. Küçükbaş hayvancılık faaliyetleri ise tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu, koyun, keçi vb. hayvansal üretim faaliyetleri olarak bilinir. Tüm bu üretim faaliyetler kapsamında işletmelere veya bireylere çeşitli destekler sunulur. Bu destekler kapsamında sunulan krediyle alınabilecek ürün türleri ise şu şekildedir:
 • Hayvansal üretim konusunda işletme kredisi,
 • Yem, ilaç, yakıt gibi giderlere özgü kredi destekleri,
 • Hayvan alımı ile ilgili verilen kredi destekleri,
 • Genel sigorta giderlerine ilişkin destekler,
 • Alet, ekipman ve araçlar için bakım- onarım gibi kredi destekleri,
 • Arıcılık ilgili yatırımlar özelinde verilen destekler,
 • Doğa olaylarıyla ilgili alınan önlemlere ilişkin destekler,
 • Hayvancılık yapılacak alanın alımına ilişkin verilen kredi ödemeleri,
Ziraat hayvansal üretim kredileri, çiftçilere yukarıda yer alan hususlara ilişkin önemli destekler sunar. Bu desteklerin yanı sıra üretim faaliyetlerinize özel olarak sunulan birçok çeşit desteğin olduğunu da söylemek doğru olacaktır.
 
Hayvansal üretim kredileri çok hassas ve direkt olarak tüketicinin çıkarlarını ön planda tutan bir kredi türü olduğu için ödeme planından tutun da faiz oranlarına kadar hassas bir denge çerçevesinde tüketicilere sunulmalıdır. İşte bu nedenle Ziraat Bankası, tüketicilere söz konusu kredi ürünün sunarken, detaylı bir incelemenin ardından en uygun kredi seçeneklerini sunar.

Ziraat Su Ürünleri Kredileri

Ziraat su ürünleri kredileri gibi bir ürünün, öncelikle çoğu özel bankada olmayan, ince düşünülerek sunulmuş olan ve su ürünleri üreticileri için oldukça büyük önem taşıyan bir kredi türü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Suda yetişen ve belirli bir arz-talep oranı olan her türlü hayvan türünün üretimi için sunulan bu kredi ürünü, işletmelerin veya bireylerin çok daha büyük üretim hacmine sahip olmalarına olanak sağlar. Genel olarak su ürünlerinin üretimi ve yetiştiriciliği için kullanılan bu kredi ürünün kapsamının şu şekilde olduğunu belirtmek isteriz:
 • Denizlerde yetişen su hayvanları,
 • İç sularda veya havuzlarda yetişen su hayvanları,
 • Karides,
 • Kerevit,
 • İstiridye,
 • Kurbağa,
 • Midye,
 • Benzeri hayvan türlerinin üretimi, yetiştiriciliği ve avcılığı,
Gibi konularda bu kredi ürününe başvurulup, destek alınması söz konusu olabilir. Bu tür hayvan türlerinin her türlü üretim faaliyetleri için yetiştirici bireylere en uygun miktarda krediler, yalnızca Ziraat su ürünleri kredileri ile sağlanır.
 
Ziraat su ürünleri kredileri özelinde üreticilere verilen desteğin özelliklerinin ise şu şekilde olduğunu söylemek mümkündür:
 • Üretim faaliyetlerinde kullanılan alet, ekipman vb. unsurların gerek tamirat gerekse bakım giderleri,
 • Bir önceki maddede belirtmiş olduğumuz unsurların alımı,
 • Hayvanlarım yem, ilaç vb. giderleri,
 • Yakıt giderleri,
 • Avcılığa ilişkin tekne, yakıt, işçilik ve diğer giderler,
 • Sigorta giderleri,
 • Buz ve kasa giderleri,
 • Depolama giderleri,
 • Avcılık aracı giderleri,
 • Demirbaş alımları,
Yukarıda olmayan diğer birçok gider özelinde de Ziraat su ürünleri kredileri işletmelere veya bu işi yapan bireylere sunulan önemli kredi ürünlerinden biridir.

Ziraat Mekanizasyon Kredileri

Ziraat mekanizasyon kredileri, tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin üretim hacimlerini arttırmaları, faaliyetlerini genişletmeleri, modern tarım uygulamalarına geçiş yapmalarını ve daha sistemli çalışmalarını sağlayacak ekipmanları temini adına verilen kredi türlerinden biridir. Tarımsal Mekanizasyon, Küçük Ekipman ve Modern Basınçlı Sulama Kredileri gibi temel başlıklara ayrılan bu kredi ürünü, aslında tarımsal işletmeler adına büyük önem taşıyan bir kredi ürünüdür.
 
Ziraat mekanizasyon kredileri sayesinde tarımsal işletmenizin mekanik anlamdaki gücünü arttırabilir ve insan gücünü azaltarak, daha kısa sürede daha verimli çalışmalar elde edebilirsiniz. Üstelik ekipman ya da bu husus özelindeki araç gücünüzü de attırırken, yüksek faiz oranlarından ya da bütçenizi açacak olan geri ödeme planlarından ziyade, tam olarak size uygun şekilde sunulmuş olan bir kredi ürününden yararlanabilirsiniz. Mekanizasyon kredileri sayesinde karlılığınızı arttırabilir ve faaliyetleriniz sırasında enerji ya da iş gücü kaybı oranını neredeyse sıfıra indirebilirsiniz.

Ziraat Tarımsal Mekanizasyon Kredileri

Ziraat tarımsal mekanizasyon kredileri ile tarımsal üretim faaliyetlerinize katkı sağlayacak olan ekipmanların satın alım işlemlerini, bütçenizi zorlamadan çok daha kolay bir geri ödeme seçeneği ile bu kredi ürünü sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bitkisel, hayvansal, su ürünleri üretimi veya avcılığı gibi faaliyetlerde bulunan her tüzel kişi ya da üreticinin bu kredi ürününden faydalanması gibi bir durum söz konusudur.
 
Ziraat tarımsal mekanizasyon kredileri sayesinde sadece üretim kapasitelerini değil aynı zamanda işletme kapasitelerini de büyük oranda büyütebilirler. Tarımsal mekanizasyon kredileri sayesinde aşağıdaki birçok ekipman ve bu ekipmanlara benzer tarımsal üretim araçlarının satın alımı söz konusudur:
 • İşletmenin üretim özelliklerine göre traktör,
 • Biçerdöver ve diğer hasat makineleri,
 • Süt sağım makinesi,
 • Çim biçme makinesi,
 • Çayır biçme, balya, silaj makineleri,
 • Süt soğutma tankı,
 • Balık bulucu alet,
 • Yem karma makinesi,
 • Pulluk, kültivatör, patoz, mibzer, suluk, yemlik vb. araç ya da ekipmanların satın alınmasına dair krediler,
Ziraat tarımsal mekanizasyon kredileri çerçevesinde tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan bireylere verilen krediler olarak bilinirler. Bu kredi türlerinin verilmesi hususundaki en önemli detaylardan biri, tarımsal mücadele haricindeki diğer tüm araçların “Zirai Kredilendirme Belgesi” gibi bir belgeye sahip olmaları büyük önem taşır. Ziraat Bankası tarafından bu belgeye sahip olan araç ya da ekipmanlara kredi hakkı sunulabilmektedir.
 
Ziraat tarımsal mekanizasyon kredileri hususunda en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu kredi ürünün kullanımı konusunda sabit faiz garantisi veriliyor olmasıdır. Kredinin vadesi ne olursa olsun vade süresi boyunca bu kredi ürününün sabit faizle vade sonuna kadar sunuluyor olmasından ötürü, ödeme planlarınızın senelerce aynı şekilde hiçbir ekonomik unsurdan etkilenmeyerek devam etmesi söz konusudur.

Ziraat Küçük Ekipman Kredileri

Ziraat küçük ekipman kredileri özellikle üretim hacmi daha sınırlı olan işletmeler ya da çiftçiler için hedeflenen bir kredi ürünüdür. Daha küçük çaptaki tarımsal alanlar için gerekli olan hem hacim olarak hem de değer anlamında küçük olan tarımsal ekipmanların alımı konusunda destek sunan bu ürün, sadece sıfır ürün satın alımları için imkan tanımaktadır. Destek alınmak istenen ürünün mutlak suretle “Zirai Kredilendirme Belgesi” olması, böylelikle de krediye uygun olduğunu resmi olarak kanıtlaması gerekir. Gerek tüzel gerekse gerçek kişilere sunulan bu kredi ürününün, diğer tarım kredilerine göre alınması daha kolayken, kredi sicilinizde herhangi bir sorun olmaması büyük önem taşır. Ziraat küçük ekipman kredileri başlığı altında verilen bu kredi ürününün, faiz oranları bakımından da benzersiz olduğunu söylemek doğru olacaktır.
 
Ziraat küçük ekipman kredileri özellikleri ise şu şekilde belirtilebilir:
 • 50.000 TL altında sıfır fiyat değeri olan tarımsal ekipmanlar için bu kredi desteği verilir. Fiyatın KDV dahil fiyat olması gerekmektedir.
 • Kredi kullanımı yaparken, ürünün geri ödeme yani, vade tarihlerini hasar tarihinize uygun bir şekilde ayarlayarak, hasat zamanı dışındaki ödeme zorluğu çekebileceğiniz süre zarfında bu kredi ürününün ödeme planını belirleyebilirsiniz.
 • Kredinin direkt olarak tahsis edilmesi adına, kredi skoru ve sicilinizin olumlu olması büyük önem taşır. Aksi halde banka tarafından sizden kredi için çeşitli kefil ya da teminat talepleri söz konusu olabilir.
 

Ziraat Modern Basınçlı Sulama Kredisi

Ziraat modern basınçlı sulama kredisi özellikle modern tarım uygulamalarının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan bir kredi ürünüdür. Bilindiği üzere son dönemlerde ülkemizdeki su kaynaklarının azalmasının en önemli nedenlerinden biri, tarımsal faaliyetlerde yapılan yanlış uygulamalardır. Gereksiz su kullanımı da bu yanlış uygulamaların bir parçası olarak bilinir ve bu durum özellikle yer altı su kaynaklarının ciddi anlamda azalmasına yol açar. Bu durumun önüne geçmek adına tarımsal işletmelere Ziraat modern basınçlı sulama kredisi gibi ürünler verilir ve böylelikle tarımsal anlamda daha modern bir çalışma prensibi kazandırılması amaçlanır. Özellikle damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama olarak bilinen sulama ekipmanlarının tarlalara kazandırılması konusunda bu kredinin önemi son derece büyüktür.
 
Ziraat modern basınçlı sulama kredisi ürününü alabilmek adına şu şekilde amaçlarınızın olması büyük önem taşır:
 • Tarlasında halihazırda modern sulama sistemleri kullanan ya da kullanmak isteyip, bu amaçla da kuyu açtırıp, ardından kuyu suyunun sistematik ve özenli bir şekilde sıfır israfla bitkilere kazandırılması,
 • Tarlaya su akışını sağlayan otomasyon sistemlerinin alınması,
 • Tüm bu sulama sistemlerinin, tarımsal alanın tümüne yayılması,
gibi amaçlar içerisinde olan tarımsal üreticilerin Ziraat Bankalarına giderek, başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri mümkündür.

Ziraat Destekleme Ödemeleri

Ziraat destekleme ödemeleri, Ziraat Bankası ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde Ziraat Bankası bünyesinde yapılan ödemeler olarak bilinirler. Çiftçilik durumunuzla ilgili veya herhangi bir destekle ilgili, bakanlık tarafından ödeme almayı planlıyorsanız, ödemelerin direkt olarak Ziraat Bankası tarafından yapılacağını söylemek isteriz. Ödeme konusunda dikkat edilmesi gereken husus ise çiftçilerin Ziraat Başak hesaplarının olmasıdır. Ziraat destekleme ödemeleri yalnızca bu hesaplara yatırılarak, bakanlık tarafından çiftçilere sunulur. Başak hesap açma işlemleri için Ziraat Bankası şubelerine, ÇKS belgeniz, işletmenize dair belgeler ve nüfus cüzdanınızla birlikte başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Ziraat İşletme Edindirme Kredileri

Ziraat işletme edindirme kredileri sayesinde direkt olarak sıfırdan bir tarımsal işletme kurmak yerine, çok daha uygun maliyetlerle ve daha az uğraş ile tarımsal işletme sahibi olabilirsiniz.  İşletme edindirme kredisi ile tarımsal işletme satın alarak, halihazırda düzeni ve geliri olan bir işletmenin gelirleriyle kredi borcunu ödeme gibi bir imkana da sahip olabilirsiniz. Tarımsal alanda verilen işletme edindirme kredilerinin hayvansal üretim, bitkisel üretim ve su ürünlerinin yetiştirilmesi ya da avlanması gibi faaliyetlere uygun olması büyük önem taşır. Ziraat işletme edindirme kredileri, işletmen edinmeniniz konusunda hem uygun faiz oranlı hem de geniş vade seçenekleriyle karşınıza çıkacaktır. Vade seçeneklerinin işletmenin yapısına, gelir tablosuna ve bireysel ödeme gücünüze göre ayarlama gibi bir şansınızın olduğunu da söylemek mümkündür.
 
Ziraat işletme edindirme kredileri kapsamına giren bazı işletmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür:
 • Ağıl tarzı hayvan yetiştirilen işletmeler,
 • Meyve bahçesi gibi üretim alanları,
 • Çiftlik gibi geniş hayvansal üretimin yer aldığı bölgeler,
 • Bağ,
 • Kanalı hayvan yetiştiriciliği yapılan kümesler,
 • Sera vb. kapsamlarda değerlendirilebilecek olan tarımsal üretim işletmeleri,
Bu kredinin işletme bazındaki örnekleri yukarıdaki gibi öne çıkarken, az öncede belirttiğimiz gibi “Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Hayvancılığı Üretimi” gibi benzer faaliyetler yürüten işletmelerin bu kredi ile satın alınması gerek faiz gerekse vade açısından son derece kolaydır.

Ziraat Arazi Alım Kredileri

Ziraat arazi alım kredileri başlıktan da anlaşılabileceği üzere, arazi satın alımı konusunda çiftçilere ya da işletmelere yardımcı olan bir kredi türüdür. Arazi satın alımı konusunda dikkat edilmesi gereken husus ise satın alınacak arazinin türüdür. Satın alınacak arazi her ne olursa olsun, mutlak suretle tarımsal üretime uygun bir arazi türü olmalıdır. Tarımsal üretime elverişli olmayan veya çeşitli sebeplerden ötürü tarımsal faaliyetler sürdürülemeyecek olan arazilerde bu kredi ürünün kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir. Ziraat arazi alım kredileri kapsamında yapmış olduğunuz başvuru sonucunda Ziraat Bankası bünyesindeki eksperler tarafından arazinin incelenip, tarıma elverişli olup olmadığı hakkında karar çıkarılır. Ardından arazi tarıma elverişliyse, kredi siciliniz veya teminatlarınız bu kapsamda yeterliyse, arazi alım kredi başvurunuz yüksek bir ihtimalle olumlu sonuçlanacaktır.
 
Ziraat arazi alım kredileri konusunda faydalanabileceğiniz ya da satın alımını gerçekleştirebileceğiniz tarım arazilerinin, satın alınma kapsamlarının şu şekilde olması gereklidir:
 • Ayrı ayrı parsel halinde olan tarım arazileri,
 • Birbirleriyle yakın ya da direkt olarak bitişik olan tarım arazileri,
 • Tarım arazisinin hissedarlarından satın alınması,
gibi hususlar özelinde Ziraat Bankası’nın arazi alım kredisi sunması gibi bir durum söz konusudur. Arazi alım kredisi için satın almak istediğiniz arazinin tutarı yüksek olsa bile uygun kredi koşullarını karşılamanız durumunda Ziraat Bankası’nın bu desteğinden faydalanabilirsiniz.

Ziraat Hasat ve Pazarlama Kredileri

Ziraat hasat ve pazarlama kredileri, çiftçilerin aslında en çok nakde ihtiyaç duydukları dönem olan hasat öncesi döneme dair verilen kredi ürünleridir. Direkt olarak nakit bir şekilde verilen bu kredi sayesinde çiftçilerin pazarlama faaliyetlerini çok daha iyi bir şekilde yürütmeleri mümkündür. Ürünlerin taşınması, tanıtılması, yeni pazarlara sunulması vb. konularda nakit ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek sağlayan bu kredi, çok yüksek meblağlar için geçerli olmasa da kısa dönem nakit ihtiyaçlarınız için yeterli olacaktır. Genel olarak krediye uygun bir siciliniz varsa, teminata veya kefile ihtiyaç duymadan Ziraat hasat ve pazarlama kredisinden yararlanabilirsiniz. Üstelik ihtiyaç kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri yerine, direkt olarak çiftçilere özel olarak sunulan faiz oranları ve vade seçenekleriyle bu kredi ürünün kullanma şansına sahip olabilirsiniz.

Ziraat Üretim Destek Kredileri

Ziraat üretim destek kredileri, normal kredilerin ya da standart tarım kredisinin dışında sunulan bir kredi ürünüdür. Çiftçilerin anlık ve çok yüksek meblağlarda olmayan nakit ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan bu ürün sayesinde, hesabınızda bakiye olmaması durumunda dahi nakde erişebilirsiniz. KMH (Kredili Mevduat Hesabı) olarak tanımlanan bu ürün sayesinde, hesap bakiyenizin 0 TL olması durumunda direkt olarak eksi yani, kredili hesaba geçiş yaparak nakit çekimi yapabilirsiniz. KMH limitiniz, kredi siciliniz, geliriniz ve üretim faaliyetleriniz gibi detaylara göre değişim gösterirken, binlerce TL’lik KMH gibi fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Normal ihtiyaç ve tarım kredilerine göre son derece uygun maliyetlere sahip olan bu kredi türünün, kullanım sırasında herhangi bir onay, imza ya da evrak gerektirmiyor olması da önemli bir avantajdır. Ziraat üretim destek kredisi olarak tanımlanabilecek olan bu kredi ürününü, belirli bir geliri ya da kredi sicili olan her türlü çiftçinin kullanması gibi bir hak söz konusudur.

Ziraat Taksitli Tarım Destek Kredisi

Ziraat taksitli tarım destek kredisi, temelinde esnek ödeme imkanları sunan bir kredi ürünüdür. Bilindiği üzere kredilerin vade seçenekleri, normal tüketiciler için sabittir ve kredi kullanıldıktan hemen sonraki ay içerisinde ödeme başlar. Tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan çiftçiler için Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu bu kredi ürünü, ödeme periyotlarını direkt olarak çiftçilerin belirlemesine olanak sağlar. Genel olarak ödeme periyotları, çiftçilerin hasat zamanlarına yani, gelir akışının olduğu periyotlar dönemler olarak ayarlanır. Böylelikle çiftçilerin çok daha rahat ödeme yapabilmeleri, kredi sicillerinin yara almaması ve bütçelerini faiz yükünden korumaları sağlanır.
 
Ziraat taksitli tarım destek kredisi ürününde kredi faiz oranlarının değişmesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Faiz oranları vade seçenekleri ne olursa olsun sabit kalır. Öte yandan ilerleyen süreçlerde faiz oranlarına yapılan güncellemeler veya kur dalgalanmaları herhangi bir şekilde halihazırda olan kredi ürününe yansımaz. Bu durum da yine üreticilerin ciddi bir faiz yükünden korunmalarına olanak sağlar.

Ziraat Nakliye Aracı Kredileri

Ziraat nakliye aracı kredileri, tarımsal üreticilerin ürünlerini nakletme konusunda ihtiyaç duydukları araçları alabilmelerine olanak sağlayan bir kredi ürünüdür. Özellikle ürünlerin satışı, pazarlanması ve direkt olarak pazara sunulabilmesi gibi konularda önem taşıyan nakliye araçları, halen daha bazı üreticiler için önemli bir eksiklik olabilmektedir. Son dönemlerde araç fiyatlarındaki ciddi yükselişler, taşıt kredilerindeki yüksek faiz yükü ve kur dalgalanmaları, çiftçilerin bu ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda önemli bir engeldir. Ziraat Bankası ise bu ürün ile çiftçilerin bu ihtiyaçlarını çok daha kolay seçenekler ile karşılamalarına olanak sağlar. Ziraat nakliye aracı kredileri ile uygun faiz oranları sayesinde, yüksek kredi maliyeti altına girmeden istediğiniz nakliye aracına sahip olabilirsiniz.
 
Ziraat nakliye aracı kredileri sayesinde hasat döneminde ürünlerin nakliyesi artık daha kolay hale gelebilir. Bununla birlikte canlı hayvan nakli, üretimde kullanılan maddelerin işletmeye taşınması vb. her türlü nakliye ihtiyacı, ekstra nakliye maliyetlerinden kurtulmanızla birlikte yüksek faiz yükü olmadan tarafınıza iletilir.

Ziraat TMO Makbuz Senedi Karşılığı Krediler

Ziraat TMO makbuz senedi karşılığı krediler, tüketicilerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması konusundaki en önemli ürünlerden biridir. Bazı hasat dönemlerinde veya hasat sonrası ürünler stoklandıktan sonra, pazarlara ulaştırılamayan veya çeşitli sebeplerden ötürü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satılan ürünler, direkt olarak nakit karşılığı değil de senet karşılığı olarak satılır. Bu senetlerin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılamaları belki çok zordur ancak Ziraat Bankası bu konuda son derece uygun bir seçenek sunar. Üstelik diğer özel bankalar bu senet karşılığında yüksek faiz oranlarıyla çiftçilerin nakit ihtiyaçlarını karşılarlar, Ziraat Bankası ise ödeme seçeneklerinde ve faiz oranlarında çok ciddi anlamda kolaylık sağlar. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Ziraat TMO makbuz senedi karşılığı krediler üreticiler için ciddi anlamda önemli bir kredi haline gelir.
 
Senetlerin vadesine uzun bir süre olması durumunda dahi bu kredi ürününden yararlanabilir ve nakit ihtiyaçlarınızı kolay bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz. Senet beyanı yapmanızın hemen ardından bu kredi ürününden dilediğiniz gibi yararlanma fırsatını bulabilirsiniz.

Ziraat Sözleşmeli Üretim Kredileri

Ziraat sözleşmeli üretim kredileri, tarımsal üretim faaliyetlerini sözleşmeli üretim modeline uygun bir şekilde yapan tüketiciler için tasarlanmış bir kredi ürünü olarak nitelendirilebilir. Bu tür üretim modeliyle üretim faaliyetlerini yürüten işletmelerin, tüm finansal giderlerinin karşılanması konusunda etkin rol alan bu kredi ürünü, işletmelerin bu üretim modelinde kapsamlarını ve hacimlerini arttırmaları konusunda büyük önem taşır. Tüm Ziraat tarım kredilerinde olduğu gibi bu kredinin en önemli özelliği son derece uygun bir faiz seçeneğinin olmasıdır. Öte yandan firmaların, bu kredi sayesinde sözleşmeli üreticilerine sunmuş oldukları üretim faaliyetlerine katkı sağlayan hizmetlerin girdi veya hizmet bedellerini tahsil edebilmeleri mümkündür. Yine aynı şekilde bu üretim modelinin, üretim kısmında yer alan işletmelerin de ürün alacak bedellerini bu kredi sayesinde temin edebilmeleri söz konusudur.
 
Ziraat sözleşmeleri üretim kredileri, bankalar arasında genel kredi seçeneklerine bakıldığı zaman en detaylı hazırlanmış olan ve üreticilerin en çok faydasına olan kredi ürünlerinden biridir. Söz konusu üretim modelinde her iki tarafın da kazanç sağlamasına olanak sağlayan bu kredi ürününün, faiz konusu kadar ödeme anlamında kolaylık sağlaması göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur.

Ziraat Bitkisel Üretim Kredileri

Ziraat bitkisel üretim kredileri, farklı türlerde bitkisel üretim faaliyetlerini sürdürmekte olan tarımsal üreticiler için düzenlenmiş olan bir kredi ürünüdür. Bitkisel üretim faaliyetlerini sürdüren işletmelerin; işletme üretim çapını büyütmesi, işletme araç-gereç temini, işletmenin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılaması, küçük ekipmanlarını karşılaması ve üretim türüne göre kredi kullanabilmesi adına bu kredi ürünün büyük önem taşıdığı söylenebilir. Ziraat bitkisel üretim kredileri için genel üretim sınıfları şu şekilde sıralanabilir:
 • Tahıl ürünleri üretimleri,
 • Yağlı tohum üretimi,
 • Yumrulu bitkiler üretimi,
 • Yem bitkileri üretimi,
 • Mantar bitkileri üretimi,
 • Serada meyve veya sebze üretimi,
 • Açıkta meyve veya sebze üretimi,
 • Sertifikalı olarak tohum üretimi,
 • Dış mekan veya dekorasyon amacıyla bitki üretimi,
 • Baklagiller üretimi,
 • Diğer bitkisel ürün üretimi,
Ziraat bitkisel üretim kredileri kapsamına giren kredi ürünleridir. İşletmelerin bitkisel üretim faaliyetlerinin daha ileri noktalara çıkarılması amacıyla bu kredi ürünlerinin kullanılması söz konusudur.
 
Normal şartlarda tarımsal üreticilerin, direkt olarak standart tarım kredisi kullanabilmeleri söz konusudur ancak bitkisel üretim kredileri, işletmelerin ödeme planları, bu alandaki işletmelere özel faiz oranları ve diğer birçok avantajı da beraberinde getirir. Haliyle direkt olarak bu kredi ürününün, tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunan bitkisel üreticiler için ayrı bir avantaj olduğu söylenebilir. Gerek gelirlerine gerek satış detaylarına gerekse genel işletme yapılarına göre Ziraat bitkisel üretim kredileri üreticilere temin edilir.
 
Söz konusu kredi türünün kendi içerisinde de birçok farklı şekilde değerlendirildiğini söylemek doğru olacaktır. Örneğin; baklagiller üretimi yapan ve dekorasyon amaçlı bitki üretimi yapan işletmelerin üretim faaliyetlerinin farklı olması, ihtiyaçlarının da farklı olmasına yol açar. Haliyle Ziraat Bankası, işletmelerin bu ihtiyaçlarına veya üretim detaylarına göre farklı değerlendirmeler yaparak, üreticilerin her anlamda çok daha uygun ve kendilerine hitap eden bir kredi ürününden yararlanmalarına yol açar.
 
Ziraat bitkisel üretim kredileri başlığı altında üreticilerin şu detaylar özelinde farklı bir şekilde bu kredi ürününe özel olarak değerlendirilmesi söz konusudur:
 • Tohum, gübre, ilaç vb. üretim giderleri,
 • Yakıt, nakliye, nakliye aracı, diğer araç satın alım giderleri,
 • Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunan işletmelerin demirbaş alım-satım işlemleri,
 • İşletmenin sahip olduğu bitkisel üretim araçlarının bakım ve onarım giderlerinin karşılanması,
 • Bitkisel üretim faaliyeti gösteren işletmelerin sigorta ve kira giderleri,
 • İşletmelerin depolama ya da alan; kira, yer satın alım vb. giderleri,
 • İşletmelerin üretim faaliyetlerini büyütmek adına hayata geçirilmesi gereken projelerin finansmanının sağlanması,
 • İşletmenin üretim faaliyetlerinde kullanacağı enerji kaynaklarının tesise temin edilmesi ve finansmanı,
Ziraat bitkisel üretim kredileri kullanmak isteyen üreticilerin yukarıda yer alan tüm giderler için Ziraat Bankası’ndan finansman alma şanları vardır. Bununla birlikte bu giderlerin dışında, işletmenize dair uygun ve özel olarak hazırlanmış kredi paketlerinin de yine Ziraat Bankası’nda üreticileri beklediğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Tarım Kredileri Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ziraat Bankası tarım kredileri başvuru için gerekli belgeler, kredi başvurularının temelini oluşturan bir noktadır. Üreticilerin öncelikle bankaya gidip, krediler hakkında bilgi aldıkları ve hangi belgeleri bankaya sunmaları gerektiğini öğrenmeleri gibi bir durum söz konusudur. Haliyle bu durum üreticilerin birkaç gün de olsa zaman kaybı yaşamalarına yol açar. Bazı evrakların temini, şartlara göre günler sürebilir. Bu gün kaybıyla karşılaşmamak ve direkt olarak istenen evraklarla kredi başvurusunun yapılması, tüketiciler için büyük bir avantaj sağlar. Ziraat Bankası tarım kredileri başvuru için gerekli belgeler zaten hemen hemen tamamıyla belirli olan belgeler olduğu için üreticilerin bu evrakları önceden hazırlayıp, kredi sürecini ciddi anlamda hızlandırmaları mümkündür. Özellikle acil nakit veya destek ihtiyacı içerisinde olan üreticilerin, bu evrakları önceden hazırda tutmaları tabiri caizse hayat kurtarıcı nitelik taşır.
 
Ziraat Bankası tarım kredileri için tüketicilerin hazırda bulundurmaları gereken kredi başvuru evraklarının şunlar olduğunu belirtmek isteriz (bu belgeler gerçek kişi sınıfında üretim yapan çiftçiler için geçerlidir):
 • Kişinin nüfus cüzdanı,
 • ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi,
 • Son üç yıla ilişkin olan gelir- gider kayıtlarını bankaya sunan belge,
 • Teminat talep edilmesi durumunda sunulabilecek teminatların belgeleri,
 • Tarımsal işletmenin var olduğu ifade eden tapu kaydı, kira kontratı gibi benzer nitelikleri taşıyan belgeler,
Ziraat Bankası tarım kredileri başvuru için gerekli belgeler hususunda tüzel kişiler için istenen belgelerin listesi de aşağıdaki gibidir:
 • İşletmeye tanımlı ÇKS belgesi,
 • İşletmenin vergi levhası,
 • İşletmenin oda kayıt belgesi,
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi belgesi,
 • İşletmeye dair son üç yıla ait gelir tablosu, işletme yeni ise işletmenin son altı aylık gelir-gider tablosu,
 • İşletmenin kredi karşılığında gösterebileceği teminat belgeleri,
 • İşletmenin varlığını ispatlayan ve ikametgah belgesi olarak da değerlendirilebilecek belgeleri,
 • İşletmenin tüzel kişiliğinin temsil eden yetkili kişilere ilişkin noter onaylı belgeler,
Kredi başvurusu öncesinde hazırlamanız gereken belge türleri olarak karşınıza çıkacaktır. Eğer bu belgeler halihazırda bulunmuyorsa, yüksek bir ihtimalle belgelerin tamamıyla toplanması bir haftayı dahi bulabilmektedir. Böyle bir durumda kredinizin de bir hafta sarkacağını unutmamanız gerekir. Haliyle bu belgeleri hazırda bulundurup yapmış olduğunuz başvuru, süre açısından size büyük avantaj sağlayacaktır.
 

Ziraat Tarım Kredileri Faiz Oranları

Ziraat tarım kredileri faiz oranları, işletmeden işletmeye göre değişebilen rakamlar bütünü olarak tanımlanabilir. Ziraat Bankası’nın sunmuş olduğu genel tarım kredisi ürüne bakıldığında, bu ürünün altında da birçok alt ürün yer alır. Tarım kredisi ürününün bu denli çok sınıflandırılmasının ya da bölünmesinin temel nedenlerinden biri, her türlü tarımsal üretim işletmesinin ya da çiftçinin eşit bir şekilde değerlendirilmesidir. Bununla birlikte bireysel üretim faaliyetleri yürüten çiftçilerin de işletmelerden farklı bir şekilde değerlendirilmesi de önem taşıyan bir başka noktadır. Öte yandan her tarımsal üreticinin hasat zamanı ve gelir-gider dengesinin de farklı olması gibi bir durum söz konusudur. Ayrıca tarımsal üretim faaliyetlerine göre ihtiyaç duyulan ekipman ya da benzer çoğu ihtiyacın da değeri farklılık göstermektedir. Bu gibi detaylar nedeniyle Ziraat tarım kredileri faiz oranları da aslında birbirlerinden kopuk olan faiz oranlarıyla çiftçilerin karşısına çıkar.
 
Ziraat tarım faiz oranları her ne kadar değişim gösterse de %0.70 gibi seviyelerden başlayan faiz oranlarının %1.20 gibi faiz oranları arasında değişmesi söz konusudur. Faiz hesaplamaları direkt olarak genel müdürlük ve sistem tarafından yapılır. Bu nedenle işletmelerin karşılaşacakları veya çiftçilerin karşılaşacakları faiz oranları farklılık gösterecektir. Öte yandan gösterilen teminatlar, kredi sicili ve genel ödeme potansiyeli gibi birçok durum da faiz oranının değişmesine olanak sağlayacaktır. Faiz oranının belirtmiş olduğumuz seviyelerden daha alt seviyede olması ya da daha üst seviyelere çıkması gibi bir durum da söz konusudur. Sadece çiftçilerin veya tarımsal üretim yapan işletmelerin, ihtiyaçlarını karşılamak adına en uygun seçenekleri Ziraat Bankası’nda bulabileceklerini söylemek doğru olacaktır.

Ziraat Tarım Kredileri Yapılandırma Hizmetleri

Ziraat tarım kredileri yapılandırma hizmetleri her türlü çiftçi sınıfı için büyük önem taşıyan bir hizmet ya da ürün olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanlığı Kararları neticesinde Ziraat Bankası’nın üreticilere sağlamış olduğu bu yapılandırma hizmetleri, halihazırda işletmelerin ya da çiftçilerin Ziraat Bankası’na olan borçlarını çok daha uygun bir şekilde ödemelerine olanak sağlar. Çeşitli durumlardan ötürü kredi borcunuzu ödemekte ciddi anlamda güçlük çekiyor olabilirsiniz ancak bu sorunu tamamıyla çözüme kavuşturmanız mümkündür. Ziraat tarım kredileri yapılandırma hizmetleri sayesinde kredinizin güncel ödeme gücünüze göre yapılandırılmasını sağlayabilirsiniz. Ziraat tarım kredilerinin yapılandırılması konusunda şu özellikleri taşıyor olmanız yeterlidir:
 • Çeşitli doğal afetler nedeniyle üretim alanları zarar gören tarımsal üretim işletmelerinin ya da çiftçilerinin tarım kredilerinin yapılandırılması,
 • Halihazırda tarımsal üretimlerine devam eden ancak daha rahat ödeme seçeneklerinden faydalanmak isteyen tüzel veya gerçek kişilerin Ziraat tarım kredilerinin yapılandırılması,
 • Tarımsal faaliyetlerini büyütmek ve geliştirmek amacıyla, halihazırda bulunan kredilerini yapılandırma isteyen tüzel veya gerçek üreticileri,
 • Çeşitli sebeplerden ötürü tarımsal işletmelerin satışlarının azalması, buna bağlı olarak gelir düzensizliği ve kredi taksit ödeme güçlüğü gibi durumlar nedeniyle tarım kredilerinin yapılandırılması,
 • Pandemi nedeniyle tarımsal işletmelerin maddi durumlar yaşamasından ötürü tarım kredilerinin yapılandırılması,
 • Piyasadaki kur dalgalanmaları ve genel piyasa hacminde yaşanan bozuklukların işletmeleri olumsuz etkilemeleri gibi durumlar nedeniyle tarımsal kredilerin yapılandırılması,
Ziraat tarım kredileri yapılandırma hizmetleri konusunda üreticilerin faydalanabilecekleri durumlar yukarıdaki gibi karşılarına çıkacaktır. Yapılandırma işlemlerinin işletmenin şartları incelendikten sonra onaylanacağını söylemek mümkündür. Yapılandırma süresi 5 yılı bulabilmektedir ve bu sayede işletmeler çok geniş ödeme seçenekleriyle, halihazırda bulunan kredilerini çok uygun seçeneklere çekebilmektedirler. Yapılandırma kapsamına girip girmediğiniz yalnızca yapılan sistem incelemesi ile anlaşılabilecek bir durumdur.

Ziraat Tarım Kredileri Kaç Günde Çıkar?

Ziraat tarım kredileri kaç günde çıkar?” sorusunun tarımsal üretim içerisinde olan her işletmenin ya da çiftçinin sorduğunu söylemek doğru olacaktır. Kredi başvurusu konusunda üreticilerin de çabaları büyük önem taşır. Tüm evrakların hazırlanması ve ardından başvuru yapılmasıyla birlikte genel olarak kredinin sonuçlanması en geç 2-3 iş günü içerisinde söz konusu olmaktadır. Bazı durumlarda ise özellikle şube yoğunluğu nedeniyle kredinin 10 iş günü içerisinde sonuçlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Öte yandan halihazırda değerlendirilme aşamasında olan bir kredinizin, teminat talebinden ötürü sonucunun biraz daha uzayabilmesi gibi bir ihtimal de söz konusudur. Genel olarak kredi sicili iyi olan işletmelerin başvuruları çok kısa süre içerisinde sonuçlanır.

Ziraat Tarım Kredisi Limitleri

Ziraat tarım kredisi limitleri genel başlıklar altında açıklanabilecek olan limitlerdir ancak bu limitlerin, işletmelere göre değişim göstermesi mümkündür. Kredi limitlerinin işletmelerin gelir tablolarına göre değiştiği bilinirken, bununla birlikte kredinin alt seçeneklerine veya detaylarına göre de limit değişikliği göstermesi mümkündür. Ziraat tarım kredisi limitleri konusunda kredi başlığına göre limitler şu şekildedir:
 • Sütçü ve Sığır Yapıştırıcılığı Limiti: 25.000.000 TL
 • Damızlık Düve Üreticiliği Limiti: 10.000.000 TL
 • Büyükbaş Hayvan Besiciliği Limiti: 10.000.000 TL
 • Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri Limiti: 15.000.000 TL
 • Arıcılık Faaliyetleri Limitleri: 2.500.000 TL
 • Kanatlı Hayvancılık Sektörü Limitleri: 5.000.000 TL
 • Su Ürünleri Sektörü: 10.000.000 TL
 • Yaygın Hayvancılık Üretimi Limiti: 1.500.000 TL
 • Kontrollü Örtü Altı Tarım Uygulaması Limiti: 25.000.000 TL
 • Yem Bitki Üretim Faaliyetleri Limiti: 5.000.000 TL
 • Sertifikalı Tohum vb. Üretim Faaliyetleri Limiti: 20.000.000 TL
 • Süs Bitkisi Üretim Faaliyetleri Limiti: 10.000.000 TL
 • Stratejik Bitki Üretim Faaliyetleri Limiti: 10.000.000 TL
 • Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık Faaliyetleri Limiti: 10.000.000 TL
 • Tarım Makineleri Satın Alma Limiti: 2.500.000 TL
 • Modern Basınçlı Sulama sistem Sistemlerinin Kurulumu Limiti: 5.000.000 TL
 • Arazi Alım Satım İşlemleri Limiti: 2.500.000 TL
 • Lisanlı Depoculuk Faaliyetleri Limiti: 50.000.000 TL
 • Soğuk Hava Deposu Faaliyetleri Limiti: 10.000.000 TL
 • Özel Ormancılık Faaliyetleri Limiti: 10.000.000 TL
Ziraat tarım kredileri limitleri yukarıdaki gibi üreticilerin karşılarına çıkabilmektedir ancak bu limitlerin birçok parametre nedeniyle değişim göstermesi de mümkün olan bir durumdur.
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler