Ziraat Bankası Genç Çiftçi Kredisi | Başvurusu- Eğitim Süreci ve Tüm Detayları

Ziraat genç çiftçi kredisi ürünü, çiftçi olmak isteyen veya çiftçi olan gençlerin, tarımsal faaliyetlerini maddi ve eğitimsel olarak destekleyen bir kredi ürünüdür.


Ziraat genç çiftçi kredisi ürünü, 18 ila 30 yaş arasındaki genç bireylerin tarıma adapte olabilmeleri ve tarımsal üretimde aktif bir şekilde rol almaları adına ortaya çıkarılmıştır. Bu kredi ürünü sayesinde söz konusu yaş aralığında olan bireyler, sadece maddi desteklerden faydalanmazlar. Aynı zamanda tarımsal birçok destekten de faydalanarak, tarımsal üretim faaliyetleri hakkında teknik detaylara sahip olabilirler. Tarımsal alanda her türlü bilgiyi veya deneyimi, faaliyet içerisindeyken deneyimlemek ve bazı kayıplar yaşamak yerine, Ziraat Genç Çiftçi Akademisi, verdiği eğitimler ve maddi güç ile genç çiftçilerin minimum kayıp ve maksimum verimlilikle tarımsal faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olur.
 Banka- kamu- özel sektör ve üniversite işbirliğine dayalı olarak sunulan Ziraat genç çiftçi kredisi ürünü, genç çiftçilere tarım alanında önemli istihdam fırsatları sunar. Kendi işinin patronu olmak, tarımsal üretimin bir parçası olmak ve işletme kurmak isteyen gençler, uygun faiz oranları ve tahmin edilenden de fazla vade seçenekleri ile genç çiftçi kredisi ürününe başvurabilirler. Bu ürün sayesinde genç girişimci ve çiftçiler hem finansal hem de tarımsal bilgilere üst düzey akademik eğitimler ile ulaşabilirler.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Nedir?

Ziraat genç çiftçi kredisi nedir?” genç çiftçilerin veya genç girişimci ya da çiftçi olmak isteyen bireylerin sıklıkla merak ettikleri soruların başında gelir.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi, 18-30 yaş aralığında, gerekli şartları taşıyan bireylerin çiftçi olabilmeleri adına akademik seviyede eğitim veren, eğitimleri finansal ve tarımsal konulardan oluşan, bunun sonucunda ise bu yaş aralığındaki kişilere tarımsal faaliyetlerde bulunabilmeleri veya tarımsal faaliyetlerinin ölçeğini genişletebilmeleri adına uygun faiz oranlarıyla sunulan bir kredi ürünüdür.
 
Çiftçilik hayali olan her bireyin mutlaka başvurması gereken kredi ürünlerinden biri olarak nitelendirmek mümkündür. Ziraat Bankası’nın devlet destekli bir banka olması ve bu nedenle çok daha uygun kredi seçenekleri sunuyor olması, bu çiftçi kredisi ürününün başarılı sonuçlar vermesine yol açar. Tarımsal üretim faaliyetlerinde teknik bilgi sahibi olmak, finansal yönetimden haberdar olmak ve özellikle genç olmak gibi detaylar büyük önem taşıdığı için, söz konusu kredi ürünü de Ziraat genç çiftçi kredisi olarak isimlendirilir. Ziraat Genç Çiftçi Akademisi ise bu detayların bireylere büyük bir özenle aktarıldığı ve eğitimler sonucundan da gerekli olan ekonomik desteğin sağlandığı bir eğitim platformudur.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi almak isteyen bireylerin, sıfırdan tarımsal faaliyetlerine bulunmalarına gerek yoktur. Daha önce kurmuş oldukları tarımsal işletmelerinin ölçeklerini büyütmek adına da bu kredi ürününe başvurabilirler. Üstelik Ziraat Genç Çiftçi Akademisi, bu alanda tecrübe sahibi olan bireylerin de eğitim programlarından yararlanabilmelerine kucak açar. Halihazırda “Genç Çiftçi” olarak tanımlanabilecek olan bireylerin, akademi sayesinde teknik bilgi ve mesleki tecrübe seviyelerini de daha da arttırma imkanları vardır.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi ürününü kullanmak isteyen bireyler, akademide aldıkları üst düzey eğitimler nedeniyle herhangi bir ücretlendirilmeye tabi tutulmazlar. Verilen eğitimlerin tamamı ücretsizdir ve tek yapılması gereken, eğitimlerin iyi bir şekilde takip edilmesi, akademisyenlerden her konuda bilgi alma arzusunda olmaktır. Eğitimler sonucunda ise adaylar sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutularak, eğitimdeki başarı seviyeleri ölçülür. Ardından azami başarı seviyesine ulaşan adaylara Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası verilir.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Başvurusu

Ziraat genç çiftçi kredisi başvurusu, işlemlerin nasıl yürütüldüğü ve başvuru aşamaları gibi birçok konu genç çiftçi adayları tarafından sıklıkla merak edilir. Başvuru işlemleri için online, telefon ya da ATM gibi kanallar kullanılamaz. Başvuru için bireyin Ziraat Bankası şubelerine gidip, “Müşteri Hizmetleri” bölümlerinde, bireysel müşteri temsilcileri ile görüşme sağlamaları gerekir.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi başvurusu yapmak isteyen bireylerin öncelikle yanlarında nüfus cüzdanlarının olması gerekir. Başvuru işlemlerini yapmak adına 18 ve üzeri olmak kesin şarttır. Nüfus cüzdanı yanında olan ve 18 yaşını doldurmuş bireyler, Ziraat Bankası şubelerinden bu kredi ürününe başvurabilirler. Telefon bankacılığı ile 444 00 00 numaralı telefon aranarak, bu kredi ürünü hakkında kısa bir bilgi alınabilir ancak ne yazık ki başvuru işlemleri telefonla gerçekleşmez. Başvuru işlemleriyle birlikte akademi kaydı ve eğitim süreci de başlar.
 
Sadece yeni çiftçilerin başvurup, eğitim alması ve çiftçilik konusunda hem finansal anlamda hem de teknik anlamda birtakım bilgiler edinmeleri gerekmez. Halihazırda tarım üreticisi olan 18-30 yaş arası her birey başvurabilir. Programın asıl amacı, bilmeyen bireylerin eğitimli hale getirilmesi, tecrübeli bireylerin de teknik kapasitesinin maksimum düzeye çıkarılmasıdır. Ziraat genç çiftçi kredisi şartları, başvuru aşaması konusunda asıl detayların yer aldığı kısımdır. Peki, şartlar nelerdir?

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları

Ziraat genç çiftçi kredisi başvuru evrakları, gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere iki farklı şekilde başvuru yapacak kimselerin karşısına çıkar. Gerçek kişiler, işletmesi olmayan ve bireysel tüketici profili üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerdir. Tüzel kişiler ise işletmesi üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için kullanılan kavramlardır. Her iki başvuru şeklinde de talep edilen evraklar farklıdır ve aynı olmaz.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi tüzel kişi başvuru evrakları ise şu şekilde bireylerin karşısına çıkar:
 • ÇKS(Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi,
 • İmza Sirküleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi Belgesi,
 • Vergi Levhası,
 • Teminat Belgeleri,
 • Mali Kayıt Belgeleri,
Gerçek kişiler için istenen başvuru evrakları:
 • Nüfus Cüzdanı,
 • ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) Belgesi,
 • Teminat Belgeleri,
 • Gelir Belgesi,
 • İşletme Tapusu,
Genç çiftçi kredisi ürünü için başvuru yapmak isteyen çiftçilerin mutlaka yukarıda yer alan evraklarla birlikte en yakın Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri gerekir. Bu evraklar olmadan gidildiği zaman başvuru işlemleri tam olarak başlamaz.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Başvuru Önceliği Kimlere Tanınır?

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu genç çiftçi kredisi ürününde öncelikli olan kişiler vardır ve kredinin değerlendirilmesi aşamasında, istenilen şartları taşıyan her genç çiftçi, başvuru konusunda öne geçer. Adaylar da doğal olarak “Ziraat genç çiftçi kredisi başvuru önceliği kimlere tanınır?” sorusunu sorarlar.
 
Başvurularda öncelik tanınan kişiler ise şu şekilde adayların karşısına çıkar:
 • Kadın çiftçiler veya tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunmak isteyen kadınlar,
 • Kendisine ait tarımsal işletmesi olan veya ailesine ait tarımsal işletmede çalışan kişiler,
 • Eğitimlerini tarımsal faaliyetlere ilişkin liseler veya üniversitelerde ilgili bölümlerden mezun bireyler,
Yukarda yer alan şartlara uyan her birey, başvuru konusunda diğer adaylara göre daha ayrıcalık sahibi olurlar.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Şartları

Ziraat genç çiftçi kredisi şartları, bu kredi ürününe hangi bireylerin başvurabileceğini ve hangi bireylerin de başvuramayacağını belirleyen kurallardır. Söz konusu şartlar hem çiftçilerin tarım alanındaki eğitimlerini geliştirmek hem de doğru kişilerin bu kredi ürününden faydalanması adına tüketicilerin karşısına sunulan şartlardır. Ziraat genç çiftçi kredisi şartları ise şu şekildedir:
 • 18-30 Yaş Aralığında Olmak: Ziraat “GENÇ” çiftçi kredisinin asıl amacı, yaş olarak genç sayılabilecek bireylerin tarıma kazandırılması ve tarımsal faaliyetlerin böylelikle daha uzun vadeli üretim kaynağına dönüşmesidir. Bu nedenle 18-30 yaş aralığı gibi temel bir şart söz konusu olmuştur.
 • Türkiye’de Yaşıyor ve Tarımsal Faaliyet Gösteriyor Olmak: Söz konusu program sadece ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tarımsal alanların kalkınmasına destek olur. Eğer tarımsal faaliyetlerinizi başka bir ülkede sürdürüyorsanız, ne yazık ki bu kredi ürününden yararlanmanız mümkün olmaz.
 • Kredi Kullanımına Uygun Olmak: Kredi siciliniz, bu kredinin kullanımı ve başvurusu konusunda en önemli etkenlerden biridir. Mutlak suretle kredi sicilinizin temiz olması ve son 5 sene içerisinde kredi ya da kredi kartı gibi banka temelli ürünlerde ödemelerde gecikme olmaması gerekir.
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
 • Medeni Hakları Kullanma Konusunda Herhangi Bir Engel Sahibi Olmamak.
Yukarıda yer alan şartları karşılayan her birey, Ziraat genç çiftçi kredisi şartları için ideal bir bireydir. Bu nedenle başvuru işlemlerini başlatabilir ve sonrasında sürecin işleyişine göre hareket edebilir.
 
Söz konusu şartlar, kredi için uygun bireyin seçilmesi ve doğru kişiye kredi kullandırılması adına büyük önem taşır. Ziraat Bankası, bu kredi ürünüyle birlikte genç çiftçilere vermiş olduğu tarımsal eğitim ve finansal eğitimlerle birlikte, bireylerin çiftçilik faaliyetlerini ekonomik anlamda da uygulamada da güçlü bir şekilde sürdürmelerini sağlar. Haliyle kredinin geri ödenmesi konusunda, söz konusu eğitimlerden başarıyla ayrılmış olan her bireyin, mutlaka öğrendikleri doğrultusunda işini büyütmesi ve yeterli kredi ödeme gücüne sahip olması söz konusu olur. Verilen eğitimler ve bu eğitim ya da kredi şartlarına uygun olan kişiler, aslında kredinin geri ödenmesi konusunda en büyük garanti olarak nitelendirilebilirler.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Faiz Oranları

Ziraat genç çiftçi kredisi faiz oranları¸ bu kredi ürünün en önemli ve en çok merak edilen noktalarından biridir.
 
Faiz oranları konusunda Ziraat Bankası’nın kamu destekli bir banka olması nedeniyle, nispeten diğer bankalara göre çok daha uygun faiz oranlarıyla genç çiftçilere bu kredi ürününü sunduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca bireyin kredi siciline göre sunulan kredi notunun değişmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Genç çiftçi kredisine başvuran 1800 kredi puanlı bir birey ile 1000 puanlı birey arasında farklar oluşabilir.
 
Söz konusu kredi ürününde ise genel faiz oranı %0,83 olarak bilinir. Aylık olarak bu faiz oranı işlerken, yıllık olarak işlenen faiz oranı ise gibi cüzi bir faiz oranıdır. Bu kredi faiz oranının kredi skoruna göre %1,30 seviyelerine dahi çıkması mümkün olabilir. Bu kredi ürünün “Köye Dönüş” detayına katılırsanız yani, kendi köyünüzde tarım yapmaya başlarsanız, belirli bir miktar hibe ve bu hibeye ek olarak 3 katı da kredi alma imkanına da hak kazanırsınız.
 • 10.000 TL Hibe Desteği İçin Kredi Üst Limiti 30.000 TL’dir.
 • 20.000 TL Hibe Desteği İçin Kredi Üst Limiti 60.000 TL’dir.
 • 30.000 TL Hibe Desteği İçin Kredi Üst Limiti 90.000 TL’dir.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Vadesi

Ziraat genç çiftçi kredisi vadesi son derece merak edilen konuların başında gelir. Genç çiftçiler, bankadan kullanmış oldukları kredi ürünün kaç ay vade ile kullanabilecekleri konusunda ilk etapta fikir sahibi olmazlar. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Ziraat genç çiftçi kredisi vadesi, hibe ve kredi olmak üzere iki farklı seçenek üzerinden incelenir.
 
Eğer hibe almaya hak kazandıysanız ve hibe tutarının tamamını kullanırsanız, bu tutarı 7 yıl gibi geniş bir vadede ödemeniz mümkündür. Bununla birlikte kredi almaya hak kazandıysanız, kullandığınız kredi tutarına göre 48 ay vade gibi bir seçenekle kredinizi geri ödeyebilirsiniz. Vadelerin, ihtiyaç kredisine göre de son derece yüksek ve ödemeleri kolaylaştıran şekilde olduğu da söylenebilir. Üstelik vade dolmadan yapılan erken ödemeler neticesinde de ekstra faiz indirimlerinden de yararlanabilirsiniz.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Hesaplama

Ziraat genç çiftçi kredisi hesaplama işlemi ile belirli tutarlarda kredi aldığınızda, aylık ne kadar geri ödemesi olacağını ve toplamda ne kadar kredi ödemesi yapabileceğinizin tespitini sağlayabilirsiniz. Sadece Ziraat genç çiftçi kredisi nezdinde değil, aynı zamanda tüm kredi türleri için aynı hesaplamanın yapılması gerekir. Kredinizin aylık maliyetini ve genel maliyetini hesaplayarak başvuru yaptığınız zaman, çok daha bilinçli bir şekilde kredi kullandığınızı söylemek doğru olacaktır.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi hesaplama işlemi ise şu şekillerde yapılabilir ve genel olarak yapılan hesaplamalar da aşağıdaki gibidir:
 • Eğer 90.000 TL tutarında 48 ay vade ile %0,83 oranında bir kredi kullanırsanız, aylık ödeme tutarınız 2.280,90 TL olur. Bu kredi seçenekleri ile toplamda 109.483,20 TL tutarında geri ödeme sağlarsınız.
 • Eğer 60.000 TL tutarında 36 ay vadeli bir Ziraat genç çiftçi kredisi kullanırsanız, %0,83 faiz oranıyla birlikte aylık geri ödeme tutarınız 1.991,48 TL olur. Bu kredinin ise söz konusu seçenekler dahilinde toplam maliyeti 71.693,28 TL olarak hesaplanır.
 • Eğer 30.000 TL tutarında 18 ay vade süreyle ve %0,83 oranında bu kredi ürününü kullanırsanız, aylık olarak 1.828,79 TL tutarında bir geri ödemeniz olur. Bu seçenekler çerçevesinde, ürünün toplam geri ödeme tutarı ise 32.918,22 TL olarak hesaplanır.
Ziraat genç çiftçi kredisi hesaplama işlemi yaptıktan sonra, diğer bankalarla çiftçi kredisi ürünlerini karşılaştırmanız durumunda, aradaki farkın tabiri caizse uçurum düzeyde olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Hangi Sektörlere Verilir?

Ziraat genç çiftçi kredisi hangi sektörlere verilir?” ya da “Ziraat genç çiftçi kredisi hangi tarım sektörleri için kullanılabilir?” soruları, söz konusu kredine ürüne başvurmadan önce büyük önem taşıyan bir sorudur.
 
Genç çiftçilerin başvuru yapmadan önce, kredinin hangi sektörlerde kullanılacağından haberdar olmaları, kredi süreci için büyük önem taşır. Böylelikle uygun olmayan sektörlerde tarımsal faaliyetler sürdüren genç çiftçiler, diğer kredi seçeneklerine başvuru yaparak, krediye uygun olmadıkları gerekçesiyle yapılacak olan başvuru ve zaman kaybından kurtulmuş olurlar. Ziraat genç çiftçi kredisi; bitkisel üretim, hayvansal üretim, yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi faaliyetlerinde yer alan çiftçilere verilen bir kredi ürünüdür. Söz konusu başlıkların ise kendilerine ait maddeleri vardır. Bu maddeler kapsamına girmeniz durumunda krediye başvuru yapabilir ve şartlar uygun görülürse, kredi ürünün kullanabilirsiniz.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi ürünü için geçerli olan sektörler ve başlıkları şu şekildedir:
 
Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi faaliyetler için aranan maddeler;
 • Uzun ömürlü bitkilerin yetiştirilmesi ve aromatik bitiklerin üretimi, satışa hazır hale getirilmesi ve işlenerek depolanması,
 • İyi tarım uygulaması kapsamında olan ya da organik, coğrafi işaretli bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri.
Bitkisel üretim faaliyetleri için aranan maddeler;
 • Kültür mantarının yetiştirilmesi ve bu ürün için kurulan tesisler,
 • Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • Fidan iç ve dış mekan süs bitkisi üreticiliği,
 • Uzun ömürlü yem bitkilerinin üretimi,
 • Örtü altı üretimi,
Hayvansal üretim faaliyetleri için aranan maddeler;
 • Tipik büyükbaş hayvancılık faaliyeti,
 • Tipik küçükbaş hayvancılık faaliyeti,
 • Arıcılık,
 • Serbest sistem yumurta tavuğunun yetiştirilmesi ve bu faaliyetlerin tesisleştirilmesi,
 • Polen, ana arı ve arı sütü gibi diğer arıcılık ürünlerinin üretimi,
 • İpekböceği tesisinin kurulumu ve bu hayvanın yetiştiriciliği,
Yukarıda yer alan alanlarda tarımsal faaliyetler gösteren veya göstermek isteyen her genç çiftçi, söz konusu kredi ürününden şartların uygun olması durumunda yararlanabilir.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi İçin Kredi Puanı Kaç Olmalıdır?

Ziraat genç çiftçi kredisi için kredi puanı kaç olmalıdır?” sorusu, söz konusu kredi ürünün kullanmadan önce sorulabilecek en önemli sorulardan biridir.
 
Her bankada olduğu gibi Ziraat Bankası da kredi ürünlerinde kredi skoru ve siciline büyük önem verir. Kredinin başvurusunun yanıtını önemli ölçüde belirleyen bu unsur, belirli bir seviyede olmadığı zaman ne yazık ki kredi almak son derece zorlaşır. Kredi skorunuzun düşük ya da kredi sicilinizin temiz olmaması durumunda, çok ciddi teminatlar göstermeniz gerekir. Aksi halde kredi ürününden yararlanmanız mümkün olmaz. Her ne kadar Ziraat genç çiftçi kredisi ürünü devlet destekli bir kredi olsa da kredi sicili mutlak bir şekilde önem taşıyan detaydır. Söz konusu kredi ürününden yararlanabilmek adına ideal kredi skoru ve minimum kredi skoru gibi iki önemli detay üzerinde durulabilir.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi ürününden yararlanmak adına öncelikle 1300 puan ve üzeri kredi skoruna sahip olmanız gerekir. Bu kredi skoru az riskli olarak sayılabilecek bir skordur ve bankalar nezdinde geçerliliği vardır. Banka bu kredi skoruna ek olarak teminat isteyebilir veya ödeme profilinize göre teminata da gerek kalmayabilir. Bununla birlikte genç çiftçi kredisi için en ideal kredi skoru 1800 puandır. Söz konusu kredi skoruna sahip olan tüketiciler, genç çiftçi kredisi başvurularında son derece avantajlı olurlar. Ödeme profiline göre bu kredi skorunda dahi ekstra teminatlar gerekebilir ancak diğer başvurulara göre kredi başvurusunun onaylanma ihtimali yüksektir.
 
1300 puan altı tüketicilerin başvuruları da değerlendirme kapsamında alınır. Bunun yanı sıra kredi ödemelerinde geçmiş dönemde sorun yaşamış olanlar ve ödemelerini geciktiren tüketiciler de bu kredi ürününe başvuru yapabilirler ancak başvurularının olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksektir. Başvuru olumsuz sonuçlanmasa dahi çok ciddi teminatlar talep edilir.

Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Eğitim Süreci

Ziraat genç çiftçi kredisi eğitim süreci, kredi başvurusu yapan adayların en çok merak ettikleri konuların başında gelir. Adaylar ne gibi bir eğitim sürecinden geçeceklerinden, ne tür ders alacaklarından ve eğitim sonucunda nasıl bir profiline bürüneceklerinden haberdar olmak isterler.
 
Düzenlenen eğitimlerin iki temel başlık altında gerçekleştirildiği söylenebilir, staj ve teknik eğitim aşamaları, bu başlıklar olarak adayların karşılarına çıkar. Eğitim süreci azami olarak 5 hafta şeklinde belirlenmiştir yani, eğitimin başarılı olma kriterlerinden biri, en az 5 hafta boyunca eğitime katılmış olmaktır. Eğitimler; Antalya, Adana, Bursa ve İzmir illerinde gerçekleştirilirken, Ziraat Bankası’nın belirlediği okullarda eğitimler gerçekleştirilecektir. Teknik eğitimin dışında azami olarak 3 hafta staj zorunluluğu vardır. Adaylar en az 3 hafta boyunca staj eğitiminde kalmak zorundadırlar. Stajlar ise Ziraat Bankası tarafından bölgede belirlenen tarımsal üretim işletmelerinde veya üniversitelerin bölümlerinde gerçekleşir.
 
Eğitim sınıflar haline gerçekleşirken, 20 kişilik sınıflar eşliğinde yapılan eğitimler, haftanın altı günü gerçekleşir. Bununla birlikte eğitimler için belirli oranda katılım zorunluluğu vardır. Eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, adayın başarı seviyesinin ölçülmesi adına sözlü ve yazılı sınavlar yapılır. Ziraat genç çiftçi kredisi eğitimi tamamıyla ücretsiz bir şekilde verilir ve adaylardan herhangi bir ücret alınmaz ya da eğitim ücretleri kredi ürününe yansıtılmaz. Yine eğitim-öğretim materyalleri de Ziraat Bankası tarafından karşılanır ve adayların bu konuda herhangi bir para harcamaları söz konusu olmaz.
 
Eğitim sürecini kapsayan tarihler için adaylara belirli bir miktarda yemek ücreti ödenir. Eğer adaylar eğitimlere farklı illerden katılıyorlarsa ve konaklama zorunlulukları varsa, Ziraat Bankası tarafından anlaşmalı otellerde uygun fiyatlarla da konaklayabilirler. Son olarak, eğitim sürecinde adaylara ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası da yapılarak, adayların eğitim sürecine ilişkin ihtiyaçların büyük bir kısmı karşılanmış olunur.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Eğitim İçeriği

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi eğitim içeriği, belki de bu kredi ürünün en çok önem taşıyan noktalarından biridir. Adaylar eğiştim içeriği hakkında önceden bilgi sahibi olarak, eğitime daha motive bir şekilde katılabilirler.
 
Eğitimlerin öncelikle; “Katili Yatırım” – “Kaliteli Üretim” ve “Ara Eleman İhtiyacı” gibi başlıklar çerçevesinde şekilleneceğini söylemek isteriz. Bu detaylar çerçevesinde şekillenen eğitimlerde ise öncelikli olarak Büyükbaş Süt Hayvancılığı konusuna öncelik verilirken, sonrasında ise farklı konularda eğitimler verilerek, adayların çok ciddi tarımsal üretim ve finansal yönetim becerilerine sahip olmaları amaçlanacaktır. Eğitim süreci boyunca akademik önem taşıyan bilgiler verilirken, aynı zamanda uygulamaya yönelik eğitimler de mevcut olacaktır. Eğitimlere ise akademik kadrolardan uzman katılımcılar gönderilip, adayların akılda kalıcı bilgiler edinmeleri sağlanacaktır. Eğitimler “Üretim Konusuna Özel Teknik Bölüm” ve “Ortak Konular” gibi farklı şekilde incelenir.
 
Ortak Konular:
 • Finansal okuryazarlığın kazandırılması,
 • Yatırım kararlarına ilişkin analiz ve karar süreçleri,
 • Tarımsal faaliyet gösteren işletmelerin kayıtları ve yönetimi,
 • Ortak iş yapma kültürü,
 • Tarımsal alanda sağlanan ve faydalanabilecek finansmanlar,
 • Önem taşıyan tarım sigortaları,
Üretim Konusuna Özel Teknik Bölüm:
 • Faaliyetin tanımı,
 • Üretim, pazarlama, gıda güvenliği ve satış zincirinin oluşturulması,
 • İş süreçlerinin ve yatırım gibi konuların yönetimi,
 • Tarımsal faaliyetlere ilişkin teknik eğitimler,
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi eğitimlerinin içerikleri bu şekilde adayların karşılarına çıkar. Eğitimlerin içeriklerine göz atıldığı takdirde, adayların ne şekilde kapsamlı bir eğitimden geçtikleri çok rahat bir şekilde gözlemlenir. Kısaca, eğitimler sonucunda adaylara, almış oldukları kredi desteklerini ne şekilde kullanabilecekleri, nasıl yönetecekleri ve nasıl kazançlı bir yatırıma dönüştürecekleri gibi konularda eğitimler verilir. Haliyle bu durumun aslında kredinin geri ödenmesi konusunda önemli bir güvence olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Ne İşe Yarar?

Ziraat Bankası tarafından verilen eğitimler sonucunda Ziraat genç çiftçi kredisi ürününün kullanılabilmesi adına mutlaka sertifika almak gerekir. Adaylar ise doğal olarak “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası ne işe yarar?” sorusunu sorarlar.
 
Ziraat Bankası tarafından verilen bu eğitim ve sertifika, gerçek eğitim kurumlarına bağlı olarak verilen eğitimler sonucunda adaylara iletildiği için çiftçilik alanında söz konusu sertifikanın önemli bir referans olduğu çok rahat bir şekilde söylenilebilir. Adayların bir tarım işletmesinde veya şirketinde çalışmak istemeleri durumunda ise söz konusu sertifikanın önemli ölçüde geçerlilik düzeyinin olduğu çok rahat bir şekilde söylenebilir. Sertifikayı kazanmış olan her aday, eğitimli bir çiftçi statüsüne kavuşacaktır ve sertifikayı almak için katıldığı eğitimler ise onu tarımsal faaliyetlerde çok daha farklı seviyelere getirecektir. Bu seviyeler hem teknik bilgi hem de pratik bilgi gibi önemli detaylardır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Sertifikası Kimlere Verilir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Sertifikası kimlere verilir?” sorusunun, birçok açıdan cevabının olduğu rahatlıkla söylenebilir.
 
Ziraat genç çiftçi kredisi için bankaya başvuran çiftçilerin, kredinin şartlarından biri olan eğitimlere katılmaları gerekir. Eğitimler sonucunda başarılı olmaları durumunda ise adaylar “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası” alırlar. Bu belgeyi kredi ürüne başvuran herkes, eğitim sürecinden başarıyla geçtikten sonra alabilir. Eğitim sürecinin sonunda adaylar bir sınava tabi tutulur ve bu sınavlar sözlü/yazılı olarak gerçekleşir. Eğer adaylar bu sınavlardan yeterli seviyede not alırlarsa, sertifikayı almaya da hak kazanırlar.
 
Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası Örneği şu şekildedir:
Ziraat Genç Çiftçi Kredisi Başarı Sertifikası
Kategori:
Etiket:

Diğer Makaleler