2/B Arazilerinin Satışına Ek Süre

2/B Arazisi olarak adlandırılan Orman vasfını kaybetmiş arazileri geçmişte süresi içerisinde satın almak için başvuruda bulunmayanlar için ek süre verildi
03 Mayıs 2014 Cumartesi 01:02


Orman vasfını kaybetmiş olan 2/B arazileri için ek süre kararı çıktı. Bu arazileri satın almak için verilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde yapılan tebligata rağmen bedelini süresi içerisinde ödemediğinden dolayı hak sahipliğini kaybetmiş olanlara 31 Ağustos 2014 tarihine kadar ek süre verildi.

Konuyla ilgili açıklama İl Defterdarlığı tarafından yapıldı. Açıklamada, 6292 sayılı Kanun Hükümleri gereğince 2/B Arazisi olarak adlandırılan Orman vasfını kaybetmiş arazileri geçmişte süresi içerisinde satın almak için başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde yapılan tebligata rağmen bedelini süresi içerisinde ödemediğinden dolayı hak sahipliğini kaybetmiş olanlara 6527 sayılı Kanun ile 1 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 ay ek süre verildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Verilen bu ek süreden faydalanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Ağustos 2014 tarihine kadar illerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne, ilçelerde ise Mal Müdürlükleri’ne başvurmaları gerekmektedir. Ek süreden faydalanarak satın alma talebinde bulunanlardan, satış bedelleri TÜFE Tüketici Fiyatları Endeksi aylık değişim oranları nispetinde artırılarak tahsil edilecek olduğundan, biran önce satın almaları kendilerinin menfaatine olacaktır.”

Başvuru Ve Ödeme İçin İlave Süre Verilmeyecek

6527 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2014 tarihi itibariyle satın alma başvurusu dolmayanlar ile ödeme süresi sona ermeyenlere ilave süre verilmediğinden, bu durumdakilerin başvurularını ve ödemelerini zamanında yapmaları hususunda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi. “Hak sahibi olunmasında kanuni halefiyet, hak sahibinin veya mirasçılarının 6292 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri halinde ise akdi halefiyet hükümleri, 6527 sayılı kanunla verilen bu Ek süreden yararlanacak olanları da kapsamaktadır. İsteyenlerin bu konuda daha ayrıntılı bilgileri Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ile ilçe Mal müdürlüklerinden almaları mümkündür.”
 

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler