2022 yılında Merkez Bankası'nın para ve kur politikası nasıl olacak?

2022 yılı TCMB'nın para ve kur politikalarını şekillendiren önemli metin yayınladı. Yüzde 5 enflasyon hedefi ve dalgalı kur hedefi korundu.
29 Aralık 2021 Çarşamba

Kur ve para politikalarının yol göstericisi olarak 2022 temel kur ve politika faizlerinin çerçevesi olarak nitelenebilecek, önemli belge yayınlandı. Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon planı dahilinde yüzde 5 oranında bir enflasyon hedef alındığı bildirildi. Bu belirtilen hedefe uygun olarak da para politikaları enstrümanları kullanılacak. Böylece piyasada fiyat istikrarının da tesis etmesi sağlanacak.

Türk lirası mevduat desteklenecek

TCMB’nın zorunlu karşılıkları, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları dahilinde destekleyici olarak kullanacak. Buna bağlı olarak, 2022 yılında rezerv opsiyon mekanizmasının tamamıyla sonlandırılacağı, yabancı yükümlülük maliyetleri artarken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmaların önceleneceği belirtildi. Temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı devam ediyor. Dalgalı döviz kuru sistemi sürecek ve döviz kurları, serbest piyasada arz – talep dengesine göre fiyatlanacak.

Para Politikası Kurulu yılda 12 toplantı yapacak

Para Politikası kurulu 2022 yılı için 12 kez toplanarak, her ay toplanmış olacak. İlk toplantı tarihi ise 20 Ocak 2022.

Merkez Bankası rezervleri güçlendirilecek

Merkez Bankası’nın asli işlerinden biri olan finansal istikrar ve para politikalarının etkinliği açısından rezervlerin güçlü olması amaçlanıyor. 2022 yılında piyasa koşulları elverirse, Merkez Bankası rezervlerini artırmaya devam edecek. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi Merkez Bankası, 2022 yılında da şeffaflık ve öngörülebilirlik, hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika ve veri paylaşımına devam edecek.

Kademi olarak Swap azaltılacak

Türk lirası yönetiminde temel bileşenler olan açık piyasa işlemleri ve swap işlemleri büyüklüğü, toplam fonlamadaki oranı, imkân bazındaki dağılımı ve teminatlandırma yapısının 2022 yılı Türk lirası likidite yönetimi kapsamında gözden geçirildiği bildirildi. Buna göre de açık piyasa işlemleri fonlamasının Türk lirası payı arttırılacak. Swap miktarı ise azaltılacaktır.
 
Açıklanan metinde 27 Aralık 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Swap Piyasasında gerçekleşen işlemlerin, 2 hafta vadeli geleneksel swap ihalelerine kaydırılmasına karar verildiği belirtildi. Bu yolla yapılacak swap ihalelerinde her bir bankanın yapacağı teklif tutarı ihale tutarının yüzde 30’u ile sınırlandırılmış, ihaleler için belirtilen toplam swap pozisyonunun kullanılmayan kısmı için bankaların kotasyon yönetimiyle yapılan swap işlem limitlerine aktarılması sonlandırılmış ve vade yapıları ölçülü şekilde kısıtlanmaya başlanmıştır.

Kategori:
Etiket:
>

Diğer Haberler