BDDK Taslakları Görüşe Açtı

BDDK'dan yapılan açıklamada, iki yeni yönetmelik taslağının görüşe açıldığı bildirildi.
19 Eylül 2015 Cumartesi


BDDK'dan yapılan açıklamada, iki yeni yönetmelik taslağının görüşe açıldığı bildirildi. Açıklamaya göre bu taslaklar Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslak ve Bankaların Öz kaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslak.

Bu taslaklardan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Taslağı'na göre müşterilerin derecelendirilmesinde kullanılan derecelendirme yöntemlerinin, geçmiş derecelendirme tecrübelerine dayanılarak yapılacak doğrulama testlerince onaylanması gerekecek. Doğrulama testlerinin ve metodun sınanmasının sürekli olarak gözlemlenmesi, finansal koşullardaki değişikliklere duyarlı olması şart olacak.

Derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerinin her türlü baskıdan uzak yapılması, derecelendirme sürecinin yetkili derecelendirme kuruluşunun ortak yapısı ve/ya yönetim kurulundaki olası çıkarlardan etkilenmeyecek şekilde yapılması şartı getirilecek.

Gerek yerli gerekse yabancı tüm gerçek ve tüzel kişiler, derecelendirme kuruluşunun verdiği tüm notlara ve derecelendirme hususlarına internet sitesi üzerinden ücretsiz ulaşabilecek.
Derecelendirme kuruluşları ayrıca bilgilerin kötüye kullanmasını engelleyecek kalite güvence sistemlerine sahip olmak zorunda olacak.

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler