Dünya Bankası'ndan Türkiye Övgüsü

Dünya Bankası tarafından Türkiye ekonomisi tekrar yeniden dengeleme sürecine girmiştir" açıklaması yapıldı.
23 Haziran 2014 Pazartesi 13:55


Dünya Bankası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Ekonomi Notu" başlıklı raporda, 2014 yılının ilk çeyreğinde ekonominin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,3 büyüdüğü hatırlatıldı

İç talepte bir ivme kaybı olmasına rağmen, 2014 yılının ilk çeyreğinde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme oranının direncini koruduğu ifade edilen raporda, "Ancak, yavaşlayan özel sektör talebi ile birlikte, iç talebin büyümeye katkısı 2013'ün üçüncü çeyreğinde 4,6 yüzde puan ve dördüncü çeyreğinde 6,0 yüzde puan olarak gerçekleşirken, 2014 yılının ilk çeyreğinde 2,8 yüzde puana düştü. Ekonomik büyümeye katkıda bulunan temel etken, AB'deki ekonomik canlanma ve kurdaki değer kaybı sayesinde artan ihracat olmuştur. Net ihracat 2013 yılının tamamında büyümeyi 2,3 yüzde puan aşağı çekerken, 2014'ün ilk çeyreğinde büyümeye 2,7 yüzde puan katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi tekrar yeniden dengeleme sürecine girmiştir" denildi.
Hızlı istihdam artışının devam ettiği ifade edilen raporda, 2012 yılındaki ekonomik yavaşlamanın işgücü piyasasını gecikmeli olarak etkilediği ve mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranının haziran 2012'de yüzde 8,1 ile rekor düzeyde düşük bir seviyede iken Eylül 2013'te yüzde 9,5'e yükseldiği hatırlatıldı.

Raporda, o zamandan bu yana, işgücüne katılım oranının hızlı bir şekilde artarak yüzde 50,4 ile rekor seviyeye ulaşmasına rağmen, işsizlik oranının istikrarlı bir şekilde azalarak mart ayında yüzde 9,1'e gerilediği, istihdam artışının geniş tabanlı olmakla birlikte, inşaat sektöründeki istihdam artışının özellikle hızlı olduğu ve bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 12,4 arttığı bildirildi.

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler