Erken emeklilik için izlenecek yollar neler? SGK’ya başvurup…

Erken emeklilik için altın kural hizmet borçlanması… Bu yöntem ile hem erken emekli olabilir hem de aylık gelirinizi artırabilirsiniz.
14 Mart 2022 Pazartesi 13:32


Sigortalı olarak bir işe girmeden önce askerlik görevini yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilirken, bazıları için 1 günlük borçlanma bile emeklilik tarihi 1 yıl öne çekebiliyor.
Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor.
 

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA VERGİ İNDİRİMİ


Askerlik ve doğum borçlanmasına gidenler ödediği tutarın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor. Örneğin borçlanma için 30 bin lira ödeyen bir çalışan 4 bin 500 lirasını vergi indirimi olarak geri alabilir. Öte yandan son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir. Sadece primi ödenen borçlanma süreleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor. 

HİZMET BORÇLANMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Hizmet Borçlanmasını Kimler Yapabilir?


Hizmet borçlanması çalışılmayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına geliyor. Bu açıdan sigortalı ödenmeyen geçmişteki bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor.
Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurtdışındaki göreve, grev ve lokavta geçen süreler borçlanılabilir. Hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat yapılan başvuruların yanında online başvuru da tercih edilebilir.
 

HİZMET BORÇLANMASI ASKERLİK


Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.
Öte yandan sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir.
 

HİZMET BORÇLANMASI ÜCRETSİZ İZİN


Memur, kamu görevlisi olarak Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalışma hayatını sürdürülenlere verilen ücretsiz izin süreleri de hizmet borçlanması kapsamında bulunuyor. Yurt içi, yurt dışında yapılan doktora öğrenimi, lisansüstü eğitim, tıpta uzmanlık için geçirilen doktora, uzmanlık, avukatların staj, hekimlerin fahri asistanlık süreleri de borçlanılabiliyor.

Diğer Haberler