İzmir Bayraklıda Arsalar İhaleye Çıkıyor

İzmir Bayraklı Belediyesi tarafından Yamanlar Mahallesi'nde kapalı teklif usulüne göre satılacak olan iki arsanın ihalesi, 4 Mart'ta Osmangazi toplantı salonunda yapılacak.
24 Şubat 2014 Pazartesi 11:50


Yatırımcıların yakın markajında bu defa İzmir var. Semtteki iki arsa ihale usulü ile satışa çıkıyor.
Kentin Bayraklı semtinde 2886 Sayılı Kanunun 35/A Maddesi uyarınca ‘Kapalı Teklif Usulü’ ile belirlenen tarih ve saatte Bayraklı Belediyesi Osmangazi Şubesinde bulunan encümen toplantı salonunda yapılacak olan ihale ile Yamanlar Mahallesi'ndeki 2 arsa satışa çıkacak. 4 Mart'taki ihaleler 14:00 ve 14:15'te gerçekleştirilecek. Toplam inşaat alanı yaklaşık 38 bin metrekare olan arsaların muhammen bedeli arsa başı 5 milyon 375 bin olarak belirlendi.

İhale Bedeli Peşin Ödenecek

Satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 57. maddeye göre peşin ödenecek. İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameye uygun bir şekilde hazırlayacakları tekliflerini 04/03/2014 Salı günü saat 13:30'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecek.

İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 13:30’a kadar belediyemiz hesabına yatırma şartı aranıyor. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası'ndan ya da benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekiyor.

İhale Tarihi 4 Mart Olarak Belirlendi

İsteklilerin ihale komisyonuna geçici teminat makbuzunu da ibraz etmesi isteniyor. Teklifler belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne verilerek, ihale gerçekleştirilecek. Yamanlar Mahallesi 25877 ada 6 parseldeki 10.728,35 metrekare alan için ( inşaat alanı 18.841,92 m2 ) belirlenen muhammen bedel 5 milyon 375 bin TL ve geçici teminatı ise 161 bin 250 TL olarak belirlendi. 25877 parsel 7 adadaki aynı özelliklerdeki ikinci arsa için de aynı muhammen bedel ve geçici teminat ücreti belirlendi. 4 Mart'ta gerçekleştirilecek ihale Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasında yapılacak.

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler