Kredi Kartı Bilgileri Sözlü Beyan Edilmeyecek

Artık kullanıcıların kredi kartı bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek, çağrı merkezlerinde yeni düzenlemeler getiriliyor.
20 Şubat 2014 Perşembe


Cep telefonu operatörleri ve bağlı kuruluşlarının çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri, kullanıcıların kredi kartı bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek. Kredi kartı asgari güvenlik kodu, sesli yanıt sistemi aracılığı ile tuşlanarak alınacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), bir işletmecinin yetkili satış firması üzerinden sunulan TL yükleme hizmetlerinde abonelerin kredi kart bilgileri kullanılarak üyelik/abonelik işlemi gerçekleştirildiği, ancak abonelerin söz konusu işlemde verdikleri onayın muhtemel sonuçları hakkında değerlendirme yapabilmeleri için açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmedikleri durumların ortaya çıkması üzerine TL yükleme hizmetleri düzenlemesinde değişikliğe gitti.

BTK'nın internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, işletmecilerin çağrı merkezlerindeki müşteri temsilcileri, TL yükleme, fatura ödeme gibi hizmetlerde kullanıcıların kredi kartı bilgilerini sözlü olarak isteyemeyecek ve müşteri temsilcilerinin sistemde kayıtlı kredi kartı bilgilerine erişimleri, herhangi bir güvenlik zafiyetine meydan vermeyecek şekilde sağlanacak.

Sunulan hizmetlerde, sesli kayıt sistemi ile kullanıcılara, ilgili hizmeti almaları durumunda, kredi kartlarından ne kadar çekileceği ya da faturalarına yansıyacak tutar açıkça ifade edilecek ve kullanıcıların ispatlanabilir irade beyanları alınacak. Kurul kararı kapsamında sunulan hizmetlerde belirtilen hükümler, 1 Ağustos 2014 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Öte yandan, Kurul, Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından deaktivasyon işleminin gerçekleştirilmesi gereken tarih ile fiilen gerçekleştirildiği tarih arasındaki gün bazındaki süreye karşılık gelen kıst olarak hesaplanan ücretin, bu zaman zarfında Türk Telekomünikasyon AŞ'den hizmet almaya devam eden aboneler de dahil olmak üzere, tüm abonelere iadesinin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. İadeler, nakit ödeme, adına kayıtlı banka hesabına iade, ödenmemiş fatura borçları ya da bir sonraki dönem faturalarından mahsup yöntemleri ile yapılacak.

Kategori:

Diğer Haberler