Kredi Kartı Borcu Ödeyemeyenlerin Sayısı Artıyor

TBB Risk Mer­ke­zi, Şu­bat 2014'le il­gi­li "ne­ga­tif ni­te­lik­li fer­di kre­di ve kre­di kar­tı" sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. So­nuç­lara göre kre­di kar­tı ve kre­di sı­nır­la­ma­sı borcu artırdı.
09 Nisan 2014 Çarşamba 11:47


Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği (TBB) Risk Mer­ke­zi, Şu­bat 2014'le il­gi­li "ne­ga­tif ni­te­lik­li fer­di kre­di ve kre­di kar­tı" sa­yı­la­rı­nı açık­la­dı. So­nuç­lar son derece vahim! Açıklanan veriler kre­di kar­tı ve kre­di sı­nır­la­ma­la­rı­nın baş­la­dı­ğı ilk ay olan şu­bat ayın­da da kredi kartı bor­cu­nu öde­me­yenlerin sayısında ar­tı­şın devam ettiğini gös­te­ri­yor.

255 Bin Kişi Bankalara Borçlu

Şu­bat 2014'te fer­di kre­di bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 63,4 ar­ttı ve borcunu ödemeyenlerin sayısı 57 bin 116 ki­şi­ye çık­tı. Ocak 2014'e gö­re ar­tış yüz­de 0,9 ol­du. Kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı da ge­çen yı­lın ayın ayı­na gö­re yüz­de 51,4 ar­ta­rak 84 bin 148 ki­şi ol­du. Ocak 2014'e gö­re ar­tış da yüz­de 0,2.

Şu­bat­ta bu iki tür bor­cu öde­me­yen­le­rin top­lam sa­yı­sı ise ge­çen yı­lın ay­nı ayı­na gö­re yüz­de 56 ar­ta­rak 141 bin 264 ki­şi ol­du. Ocak 2014'e gö­re ar­tış yüz­de 0,5 ol­du. Ay­rı­ca ilk iki ay­da fer­di kre­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­me­yen­le­rin sa­yı­sı 255 bin 395 ki­şi­ye çık­tı.

Kategori:

Diğer Haberler