Merkez Bankasından Kur Korumalı TL Mevduata Geçişte Bankalara Teşvik

Merkez Bankasından bankalara kur korumalı TL mevduata geçiş için teşvik. Kalan dolar hesapları için komisyon kararı çıktı.
28 Aralık 2021 Salı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların bankacılık sisteminde bulunan toplam mevduat / katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın sağlanması amacıyla açıklanan kur korumalı TL mevduat / katılma hesaplarına dönüştürülen döviz tevdiat hesapları / döviz katılım fonu hesapları kadar, Merkez Bankasının sağladığı destekte yaralanabilmesine ve zorunlu karşılık tesisinden muaf tutulmasına karar verdi. Bu karar bir yazı ile bankalara bildirildi.

Teşvik ve komisyon aynı kararda

Türk lirası hesabına dönüşen ve vadeli Türk lirası hesabında kalmaya devam eden tutarın, Türk lirası mevduat / katılma hesabına uygulanan en yüksek zorunlu karşılık oranıyla çarpılmasıyla bulunan kısmın iki katına bir haftalık repo ihale faz oranı ile yüzde 14 faiz ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun dışında döviz tevdiat hesaplarında / döviz katılım fonlarında tutulan (yükümlülükleri gereği tutulması gerekenin dışında) tutarlar üzerinden yüzde 1,5 komisyon alınacağı bildirildi. Euro ve dolar olarak tutulan dövizlerden, dolar dışındaki dövizler cinsinden mevduat ya da katılım fonu yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısım üzerinden yıllık yüzde 1,5 oranında komisyon alınacak.

Şartları sağlayan bankalar muaf olacak

20 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut olan döviz tevdiat hesaplarından / katılım fonlarından (sterlin, euro, dolar) vadeli TL ve katılım hesabına dönüşüm oranı 21 Ocak 2022 yükümlülük tarihine kadar yüzde 10 seviyesine, 18 Mart 2022 tarihine kadar yüzde 20 seviyesine ulaşan bankalara 2022 sonun kadar komisyon uygulanmayacak. Söz konusu karşılık zorunlu karşılık tesis döneminde ortalama bakiyeler üzerinden hesaplanacak. Üç ayda bir kontrolleri sağlanacak.

Diğer Haberler