Mahkemeden Bank Asya ya Tokat Gibi Yanıt

BDDK'nın Bank Asya kararları hakkındaki detaylar.
10 Temmuz 2015 Cuma 13:16


Mahkeme, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun Bank Asya kararlarına karşılık açılan davalardaki yürütmenin durdurulmasına ilişkin talepleri reddetti.

BANK ASYA'YA AÇILAN MAHKEMELER

28 Ağustos 2014 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Bank Asya'yı "önlem alınmasını gerektiren" durum oluştuğu gerekçesiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 67. Maddesi kapsamına almıştı. BDDK, Bank Asya'yı yine aynı sayılı kanuna göre kısıtlayıcı önlemlerin alınmasını düzenleyen 70. maddesi kapsamına da almıştı. Bu kararların ardından Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde Bank Asya tarafından dava açılmıştı. 3 Şubat 2015 tarihinde ise BDDK şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının ortaya konulamadığı gerekçe göstererek, inceleme sonuçlanıncaya kadar imtiyazlı ortakların paylarına ait temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından kullanılmasına karar vermişti. Bank Asya bu karara karşı tepkisini Ankara 13. İdare Mahkemesinde dava açarak göstermişti. Davayı Bank Asya A grubu imtiyazlı paya sahip ortaklarından Yalçın Akarsu açmıştı.

MAHKEME OY BİRLİĞİ İLE REDDETTİ

Bankacılık Kanunu'nun 67. ve 70. Maddeleri kapsamında açılan mahkemelerde söz konusu işlemlerin yürütmesi ile ilgili olarak durdurulma talepleri mahkeme tarafından oy birliği ile reddedildi. Her iki mahkeme de kararlarında İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun konuyla ilgili maddelerine göndermede bulundu. Kararlarda, Bankacılık Kanunu hükmünde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteğinin oy birliği ile reddedildiği belirtildi.

İŞTE BANK ASYA'DAN KAMU AYDINLATMA PLATFORMU'NA AÇIKLAMA

Bazı basın ve yayın organlarında, Bankamızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca alınan 28.08.2014 tarihli kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talebinin reddedildiğine yönelik haberler yapıldığı görülmüştür. Mahkeme kararına ilişkin tarafımıza herhangi bir tebligat ulaşmamış olmakla birlikte UYAP sistemi üzerinden, ilgili mahkemece idari kararın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talebimizin reddedildiği öğrenilmiştir.
Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler