Maliye Bakanlığı Parasal Sınırları

Maliye Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirledi.
27 Ocak 2014 Pazartesi


Maliye Bakanlığı 2014 yılı için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanması düşünülen parasal sınırlar, faiz oranları ve alındı birim fiyatları ile ilgili olarak açıklamayı yapmıştı. 

2014’ te Maliye Bakanlığı Parasal Sınır Oranları 

Maliye Bakanlığı parasal sınırları için 2014 yılında kamu kurumlarının muhasebe birimleri tarafından kasadan yapılacak ödeme sınırı merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediye kurulu bulunan illerin defterdarlık muhasebe birimleri ve Ziraat Bankası şubesi olmayan ilçelerdeki muhasebe birimleri 150 TL, diğer muhasebe birimleri için ise 675 TL parasal sınır belirlenmişti.
 
2014 yılı için Maliye Bakanlığı’ nın belirlemiş olduğu bu parasal sınırlandırmalara ilişkin olarak yeterli bir durum oluşmaması halinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen sınırların uygulanması sağlandı. Muhasebe birimleri tarafından her koşul altında para ve değerlere ilişkin olarak verilen alındıların içerisinde kaybedilmiş olanlara yönelik olarak ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar Maliye Bakanlığı tarafından 2014 yılında 675 TL olarak uygulanması belirlenmişti.

Diğer Haberler