Mayıs ayında bütçede 17,3 milyar TL'lik açık!

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesinin Mayıs ayında 17,3 milyar TL'lik bir açık verdiğini duyurdu.
16 Haziran 2020 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim bütçesine dair verileri duyurdu. Açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi gelirleri Mayıs ayında 68,1 milyar TL, giderleri ise 84,4 milyar TL olarak duyuruldu. Açıklanan veriler doğrultusunda merkezi yönetim bütçesi gelirlerinin geçen aya göre %4,8 azaldığı görüldü. Ayrıca bütçe giderlerinin ise %2,2 oranında arttığı görüldü. Söz konusu veriler ışığında Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin geliri 68 milyar 145 milyon lira oldu. Giderler ise 85 milyar 446 milyon lira kayıtlara geçti.

Merkezi yönetim bütçesi Ocak-Mayıs aylarında gelir olarak artış gösterdi ve böylelikle 389 milyar 139 milyon TL'yi buldu. Yine aynı dönemde giderlerin oranında arttığı görüldü ve böylece giderlerin 479 milyar 219 milyon TL'ye yükseldiği görüldü. Duyurulan veriler neticesinde merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında 17 milyar 310 milyon TL'lik açık verdi. Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise merkezi yönetim bütçesinin 90 milyar 80 milyon TL açık verdiği görüldü.

Merkezi yönetim bütçesinin gelir kalemleri

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında merkezi yönetim bütçesi geliri 71 milyar 551 milyon TL olarak kaydedilmişti. 2020 Mayıs döneminde ise gelirlerde daralma meydana geldi ve gelir tutarı %4,8 oranında azaldı. Böylelikle 2020 Mayıs ayı merkezi yönetim bütçesi geliri 68 milyar 145 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Vergi gelirleri, merkezi yönetim bütçesinin en önemli gelir kalemlerinden biri olarak bilinirken, 2019 Mayıs ayına göre 2020 Mayıs ayında vergi gelirleri tahsilatı %7,6 oranında düştü ve 55 milyar 281 milyon TL duyuruldu.

Aynı dönem içerisinde vergi dışı gelirlerin ,3 arttığı ve 11 milyar 410 milyon TL'ye çıktığı kaydedildi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 20 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, düzeleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 434 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Vergi türlerinin detaylarına bakıldığında ise kurumlar vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisinin %3,7 arttığı görüldü. Ayrıca gelir vergisinde %28,4'lük, katma değer vergisinde %42,8'lik, özel tüketim vergisinde %4,5'lik, ithalde alınan katma değer vergisinde %30,9'luk, damga vergisinde ,3'lik, harçlar verigisnde %50,7'lik ve diğer vergilerde ise ,5'lik düşüş meydana geldi.

 

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler