Memurlar Emekliliklerinde Ek Göstergeyi Nasıl Hakediyorlar?

Memurların emekliliklerinde ek göstergeyi hak ediş süreci.
02 Temmuz 2015 Perşembe 14:26


5434 sayılı kanunun 73. maddesi hükmüne göre yüksek ek göstergeli bir göreve atananın kişilerin söz konusu ek göstergeyi hak edebilmeleri için bu görevde en az 6 ay çalışılmaları gerekmektedir.

Emekli sandığı iştirakçileri içerisinde yer alan ve ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli bir göreve atanan kişiler, emekli aylıklarını, malullük aylıklarını ve emekli ikramiyelerini atandıkları görevin ek göstergesi üzerinden almaktadırlar. ancak bunun sağlanabilmesi için ek göstergeli göreve atandıktan sonra en az altı ay süre ile devam etmeleri ve emekli sandığına kesenek ve karşılık ödenmelidir. Eğer altı ay kesenek ve karşılık ödenmez ise, bu göreve atanmadan önce sahip olunan ek gösterge rakamı üzerinden işlem yapılır. 
73. maddenin 2. Fırkası gereğince bazı istisnai durumlar söz konusu idi. Ancak 2005 yılında 5335 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince bu istisnalar kaldırılmıştır. Yani memurlar müşterek kararnameli bir göreve atanmış dahi olsalar, en az altı ay görev yapmış olmaları şarttır, bu durumu engelleyecek hiçbir istisna söz konusu değildir. Yüksek ek göstergeli görevde iken, altı aylık bir çalışmanın ardından emekli olanlar ek göstergeyi hak edebilmektedirler.

Kategori:

Diğer Haberler