SPK Haftalık Bülteni

SPK, İnan Kıraç, Klod Nahum ve Jan Nahum hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi Kurul, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 8,36 lira fiyatla halka arzını onayladı
29 Ocak 2014 Çarşamba 03:17


Sermaye Piyasası Kurulu’ndan suç duyurusu kararı çıktı. SPK; Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan incelemeler neticesinde, İnan Kıraç, Klod Nahum ve Jan Nahum hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

SPK Farklı Fiyat Uygulandığını Fark Etti

Konuyla ilgili ayrıntılar SPK haftalık bülteninde de yer aldı. Kurul, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ'den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulandığını fark etti. Dolayısıyla Karsan'ın malvarlığında meydana gelen faiz hariç toplam 8 milyon 174 bin 314 TL tutarındaki azalma nedeniyle İnan Kıraç, Klod Nahum ve Jan Nahum hakkında suç duyurularının yapılmasına karar verdi.

Tahsil İçin Uyarı Yapılacak

Söz konusu azalmanın giderilmesini teminen suç duyurularının yanında Kurul, 31 Aralık  2010 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile 226 bin 252 TL'nin, 31 Aralık 2011 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile 4 milyon 44 bin 396 TL'nin, 31 Aralık 2012 tarihinden itibaren işletilecek kanuni faizi ile 3 milyon 903 bin 666 TL'nin, Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ nezdinde takip ve tahsil edilmesi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda Karsan'ın uyarılmasına karar verdi. Ayrıca, söz konusu tutarların yasal faizleri ile Karsan'a ödenmesi hususunda ise Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ'yi uyardı.

Ayrıca, bu azalma sonucunda varsa zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Karsan yöneticileri aleyhine dava açabileceklerini bildirdi. Kurul, söz konusu hususta Karsan ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun şirket tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Karsan'dan istenmesine karar verdi.

Halka Arz Kararı Onaylandı

Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, hisse başına 8,36 lira fiyatla halka arz edilecek. İş Bankası yurt dışında ihraç edilmesi planlanan en fazla 5 milyar dolar veya muadili TL veya yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihracı için Kurul'a başvurdu. Ayrıca Kurul, Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 8,36 lira fiyatla halka arzını onayladı. 
Kurul, Bsh Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının borsa kotundan çıkarılması amacıyla BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GmbH tarafından Şirket ortaklarına yapılacak pay alım teklifine ilişkin başvuruda, şirketin 1 TL nominal değerli payı için asgari pay alım teklifi fiyatının 164,17 TL olarak belirlenmesine ve pay alım teklifi bilgi formunun bu çerçevede onaylanmasına karar verdi.

Muafiyet Talebi Olumsuz Karşılandı

Kurul, Kervansaray Yatırım Holding AŞ'nin S.İ.S. Sayılgan İplik Tekstil Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile devralma suretiyle birleşmesi neticesinde şirket sermayesini temsil eden payların yüzde 72,87'sine sahip hale gelerek şirketin yönetim kontrolünü elde eden Zeynep Tümer'in diğer ortakların payları için pay alım teklifinde bulunulması yükümlülüğünden muafiyet talebini olumsuz karşıladı.
Bültende yer alan açıklamada, Zeynep Tümer'in Kurul'un muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren altı iş günü içerisinde pay alım teklifinde bulunmak üzere Kurul'a başvurması ve bu durumda fiili pay alım teklifine başlama süresinin Kurul'un muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren otuz iş günü olarak uygulanacağının bildirildi.
Kurul ayrıca, Müjdat Uslu'nun sahip olduğu Latek Holding AŞ paylarının borsada satışının kısıtlanmasına yönelik Kurul'un 21 Kasım 2013 tarihli toplantısında alınan kararın kaldırılmasına ilişkin başvurusunun değerlendirilmesiyle ilgili olarak; ilişkili kişilerden LTK Dış Ticaret AŞ paylarının emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyatlar üzerinden satın alınması ve aynı payların Levent Erdoğan'a satılması neticesinde şirketin malvarlığında 64,4 milyon lira tutarında bir azalmanın meydana geldiğini belirterek, bu azalmanın şirket tarafından tahsil edilene kadar veya söz konusu tutarın ilgililerden tahsil edilmesi için tüm kanuni yolların tüketilmesine kadar, Müjdat Uslu'nun şirkette sahibi bulunduğu 62,9 milyon lira nominal değerli B grubu payların borsada satışının kısıtlanmasına karar verildiğini kaydetti.


Kategori:
Etiket:
SPK

Diğer Haberler