Türkiye Büyüme Tahminleri Sürüyor

Ekonomik beklenti raporları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışmaları geldikçe Türkiye’nin büyüme beklentileri de aşağı çekiliyor
07 Nisan 2014 Pazartesi 12:53


Kredi derecelendirme kuruluşları ve dünyadaki önemli kuruluşlardan Türkiye aleyhine büyüme revizeleri devam ediyor. Ekonomik beklenti raporları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının çalışmaları geldikçe Türkiye’nin büyüme beklentileri de aşağı çekiliyor. IMF’in 2013 Dünya Ekonomik Görünümü Raporuyla başlayan bu trend son olarak Dünya Bankası’nın Türkiye tahmini ile devam etti. Şimdi önemli kuruluşların son Türkiye raporlarını bir araya toplayalım.

IMF

Türkiye’nin 2014 büyüme rakamlarının aşağı revize serüveni IMF’in 2013 Dünya Ekonomik Görünüm raporu ile başlamıştı. IMF 2013 büyüme tahminini %3,4’ten %3,8’e çıkartarak gerçekleşen %4’lük büyümeye bir miktar daha yakın tahmin yapmayı başarmıştı. Ancak IMF’in raporunda 2014 büyüme tahminimiz %3,7’den %3,5’e revize edilmişti. IMF’in Türkiye’nin 2014 tahminini aşağı çekmesindeki en büyük neden ise global büyümenin zayıflığı, küresel piyasa istikrarsızlıklarının yerel ekonomilerde finans koşullarında daralmaya küresel ekonomilerden daha fazla olacağı neden olması gösterildi.

OECD

19 Kasım tarihli OECD Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye'nin 2013 (GSYH) büyüme beklentisi % 3,1’den %3.6'ya yükseltilmiş ancak Mayıs'ta %4.6 olarak açıklanan 2014 büyüme beklentisi %3.8'e düşürülmüştü. OECD'nin raporunda Türkiye'nin 2015 büyüme beklentisi ise %4,1 olarak açıklanmıştı. Raporda, Türkiye'nin, dış finansman ihtiyacının büyüklüğü ile reel sektörün net döviz pozisyonu ve uluslararası sermaye akışlarıyla "kırılgan" bir tablonun içine sürüklendiği savunulmuştu. Son zamanlarda sıklıkça duymaya alıştığımız kırılganlık kavramına değinen OECD, içerilen risklerin, Suriye nedeniyle jeopolitik faktörlerle birleşmesiyle ciddi riskler getirebileceği uyarısında da bulmuştu. Faiz silahına bir türlü başvurmayan T.C Merkez Bankası'nın sermaye piyasalarına yönelik tavrı nedeniyle finansal şartların giderek sıkılaştığına vurgu yapılmış olan raporda, verimliliği ve rekabet gücünü artırmak için, birtakım yapısal reformların gerekliliğine işaret edilmişti. Raporda, son dönemde hayata geçirilen kredi kartları ve bankacılık uygulamalarındaki katı düzenlemelerin de hem tüketiciler hem de küçük ve orta dereceli işletmeler için bir güven ortamı yarattığı vurgulanmıştı. 

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler