Türkiye CDS puanı kaç oldu? Merkez Bankası İflas mı ediyor?

CDS baz puanındaki yükseliş, ülkenin durumunun iflasa sürüklendiği iddialarını gündeme getirdi.
16 Temmuz 2022 Cumartesi

Türkiye’nin 5 yıllık CDS (Kredi Temettü Riski) primi 900 baz puan oldu (Haber hazırlandığında 885 baz puandı). Ekonomistler ülkenin borç temerrüdüne düşme riskinin bulunduğunu belirtirken Türkiye yirminci sırada bulunuyor. 2022 ve 23 yıllarının resesyon yılları olacağı beklentisinin arttığı belirtilirken sermaye hareketlerinin yavaşlamaya başladığına dikkat çekildi.

Kredi Temerrüt Riski (CDS), Türkiye’nin çıkardığı dolar cinsinden Eurobond tahvillerinin geri ödenmeme riskine karşılık yaptırılmış olan sigortaya ödenen primi gösteriyor. 300 baz puanlık bir CDS primine sahip ülke “Çok riskli” olarak değerlendiriliyor. Haziran ayında 800 baz puanı gören CDS primi 15 Temmuz’da 900 baz puanı gördü.

Türkiye temerrüde düşer mi? Düşerse ne olur?

Borç temerrüdüne düşme riski olarak ifade etmek daha doğrudur. CDS primleri temerrüde düşme noktasında net bir bilgi vermeyecektir. Bir ülkenin borcu, geliri gibi kavramlar temerrüde düşme riski için etkendir. Türkiye’ye göre küçük bir ülke olan Sri Lanka, mayıs ayında 51 milyar dolar değerindeki borcunu ödeyememiş ve iflas etmişti. Ancak 13000 dolaylarında CDS primi olan Rusya için tahvil ödeme durumuna göre bu riskin bulunduğu biliniyor. Yani CDS başlı başına bir risk göstergesi olsa da net bir durumu ihtiva etmez.

Temerrüde düşmek nedir?

"Temerrüde düşmek", borcun ödenmeyecek hale gelmesi demek değildir. Bu kavramın iflas ile eşdeğer tutulduğu da görülmektedir. Esasında temerrüde düşmek, "borcun zamanında ve tam olarak ödenememesi" olarak anlaşılmalıdır. CDS verileri de zamanında ve tam ödemenin yapılıp yapılamayacağını değerlendirmek için kullanılan bir hesaplama yöntemidir. Bir ülkenin sıralamada yeri ne kadar gerideyse ve 5 yıllık CDS verisi ne kadar yukarıdaysa o denli "riskli" görülür.


turkey-cds

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler