Vergi indirimi isteyen mükellefler için geçmiş dönem borcu kararı

Vergi indirimi isteyen mükellefler için yeni bir tebliğ yayınladı. Geçmiş dönem borcu olanlar vergi indiriminden yararlanamayacak.
27 Mayıs 2020 Çarşamba

Vergi indirimi bekleyen mükellefler için Hazine ve Maliye Bakanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 312 seri nolu tebliğ Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girerek geçerlilik kazanacak.

Mesleki, ticari ya da zirai faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olan kişiler ve kurumlar vergisi mükellefleri, tebliğde yer alan şartları taşıyanlar, kurumlar vergisi ya da gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, gelir / kurumlar vergisinden düşülecek. Bu indirimden finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik yatırım fonları faydalanamayacak.

İndirimden faydalanmak için borçsuz olma şartı aranacak

Bu indirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyanname yılında ve önceki iki yıla ait vergi beyannamelerinin zamanında verilmiş olması gerekecek. Söz konusu süre içinde beyana tabi vergi türleri için ikmalen, re’sen ya da idarece yapılmış bir yeniden vergi hesaplaması yapılmamış şartı aranacak. Ayrıca indirim hesaplanacak beyannamenin verildiği tarih itibariyle tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması ve bununla birlikte vergi aslı 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcun bulunmaması gerekecek.

Belirtilen beyannamenin yılı ile önceki 4 yıl Vergi Usulleri Kanununun ilgili maddesinde sayılan fiillerin işlendiği tespit edildiğinde mükellefler bu haktan yararlanamayacak.

Kategori:
Etiket:

Diğer Haberler