ING Bank Sabit Taksitli Mortgage

Geliriniz sabit ise, aylık taksitlerinizin vade boyunca aynı kalmasını istemeniz oldukça normaldir; bu yüzden de kredilerinizin taksitlerini bu temelde şekillendirmek isteyebilirsiniz. ING Bank'ın konut kredileri arasında yer alan bu ürünü kullanmak isterseniz, aşağıda yer alan aracımızı kullanarak aylık taksitlerinizi hesaplayabilir, kredi geri ödeme planı oluşturabilir ve kredi masraflarını grafik üzerinden inceleyebilirsiniz. Diğer bankaların konut kredilerini incelemek için buraya tıklayın. 

ING Bank Sabit Taksitli Mortgage Hesaplama

Kredi Tutarı
tutar
Kredi Vadesi
tutar
Faiz Oranı
Faiz Tutarı
Aylık Ödeme
Diğer Masraf
Toplam Ödeme

ING Bank Sabit Taksitli Mortgage Detayları

Minimum Vade
3 Ay
Maksimum Vade
120 Ay
Minumum Kredi Tutarı
20.000TL
Maksimum Kredi Tutarı
500.000 TL
Teminat
Konut İpoteği
Kefişl Sayısı
Masraflar
  • Kredi Tahsis Ücreti: %0,5 (kredi tutarının binde beşi)
  • Ekspertiz Ücreti: 3000 TL
  • İpotek Tesis Ücreti: 900 TL
Sigorta
  • DASK Primi: Konutun bulunduğu yer ve büyüklüğüne göre değişir. (hesaplamada dahil edilmemiştir.)
  • Konut Sigortası Primi: Konutun bulunduğu yer ve büyüklüğüne göre değişir. (hesaplamada dahil edilmemiştir.)
  • Hayat Sigortası: Krediyi kullanacak kişinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir. (hesaplamada dahil edilmemiştir.)
Gerekli Belgeler
  • T.C Uyruklu Kişiler: Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport
  • Yabancı Uyruklu Kişiler: Pasaport ve Oturma İzni Belgesi
  • Başvuru sahibi adına, son 3 aya ait İkametgâh Belgesi ya da isme kayıtlı faturalardan biri.
  • Çalışma durumununa göre gereken belgeler.
  • Ücretli çalışanlar: Son aya ait maaş bordrosu fotokopisi veya çalıştığı firmanın imza sirkülerinin olduğu maaş yazısı Maaş yazısının olduğu durumlarda çalıştığı firmanın imza sirküleri
  • Emekliler: İlgili sosyal güvenlik kurumunca düzenlenmiş kimlik belgesi Gelirini belgeleyen banka hesap cüzdanı fotokopisi
  • Tüzel kişiliği olmayan gerçek kişiler ile serbest meslek erbabı: Son yıla ait vergi levhası fotokopisi Meslek kuruluşundan alınan varsa üyelik belgesi fotokopisi Vergi dairesi onaylı son yıla ait hesap vaziyeti ve eki işletme hesabı özeti Firma ortağının vergi levhası
  • Çiftçiler: Çiftçilik belgesi
Diğer Detaylar
Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
20.000 - 500.000 TL
3 - 12 AY %2.79
13 - 24 AY %2.79
25 - 36 AY %2.79
37 - 48 AY %2.69
61 - 72 AY %2.69
73 - 84 AY %2.59
97 - 120 AY %2.49
49 - 60 AY %2.69
85 - 96 AY %2.59

ING Bank Diğer Krediler

12 Ay
24 Ay
36 Ay
48 Ay
60 Ay
120 Ay
%2.79
%2.79
%2.79
%2.69
%2.69
%2.49