Türkiye İş Bankası İpotekli Hazır Kredi

Türkiye İş Bankası İpotekli Hazır Kredi

Türkiye İş Bankası İpotekli Hazır Kredi Hesaplama

Kredi Tutarı
tutar
Kredi Vadesi
tutar
Faiz Oranı
Faiz Tutarı
Aylık Ödeme
Diğer Masraf
Toplam Ödeme

Türkiye İş Bankası İpotekli Hazır Kredi Detayları

Minimum Vade
1 Ay
Maksimum Vade
36 Ay
Minumum Kredi Tutarı
1.000TL
Maksimum Kredi Tutarı
50.000 TL
Teminat
Kefişl Sayısı
Masraflar
  • Kredi Tahsis Ücreti: Kredi miktarının %0.5'i (binde beşi) oranında tahsis ücreti alınmaktadır.
  • ​Ekspertiz Ücreti: 4200 TL.
  • Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti: 826 TL
Sigorta
  • Sigorta masrafları hesaplama aracına dahil edilmemiştir.
  • Yasal olarak zorunlu olmamakla birlikte, yapılması bankalarca önerilmektedir.
Gerekli Belgeler
  • Kimlik belgesi - (Nüfus cüzdanı)
  • Gelir durumunu gösterir belge - Şirket ortakları/Serbest meslek sahipleri: Vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi
  • Gelir durumunu gösterir belge - Ücretliler: Maaş bordrosu veya net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belge
  • Emekli maaşı alanlar için hesap cüzdanı
  • Şirketin ortaklık yapısını gösteren belge
  • Esnaf ve sa
Diğer Detaylar
Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
1.000 - 50.000 TL
1 - 36 AY %3.10

Türkiye İş Bankası Diğer Krediler

12 Ay
24 Ay
36 Ay
48 Ay
60 Ay
%3.10
%3.10
%3.10
%3.10
%3.10
%1.95
%2.90
%2.90
-
-
%3.10
%3.10
%3.10
-
-
%3.10
%3.10
%3.10
-
-
%3.10
%3.10
%3.10
-
-
%3.10
%3.10
%3.10
-
-
%1.95
%2.90
%2.90
-
-
%2.50
%2.50
%2.50
-
-