Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Yatırım ve Kalkınma Bankaları, sermaye piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde âtıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara, fonlarını menkul kıymet alımında ve satımında değerlendirmede aracılık yapan, işletmelere doğrudan kredi vermeyen ama işletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finans kuruluşlarıdır. Bu tip bankalar mevduat kabul etmezler. Bununla birlikte ticari bankacılık faaliyeti içinde de bulunmaz ve katılım bankacılığı fonksiyonu dışında kalan alanlarda faaliyet gösterirler. Türkiye’de kamusal sermayeli üç kalkınma ve yatırım bankası bulunuyor. Bu bankalar,İ ller Bankası, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’dır. Aynı zamanda ülkemizde yedi tane özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası ve dört tane de yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankası bulunuyor.

Kalkınma ve Yatırım Bankaları Hangileridir?

Yatırım ve Kalkınma Bankaları, bir ülkenin sanayileşmesi, diğer bir ifadeyle, kalkınma hamlesinde gerekli olan kaynakları yatırımcılara sağlamak amacı güden ihtisas bankalarıdır. Yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil, geri kalmış ülkelerde de finansal aktiviteyi canlandırmak maksadıyla bu bankalar kurulmaktadır. Bu bankalar, banka ismini taşısalar dahi bireysel bankacılık yapmazlar. Yatırım ve Kalkınma Bankaları, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş olan ülkelerin gelişmemiş yörelerinde sanayiyi teşvik edici krediler vermektedir. Bununla birlikte, sanayi alanında yatırım yapmak isteyen yabancı teşebbüslere de yatırım ve proje desteği sağlarlar. Böylece ülkeye yabancı fonları çekerler, yapılacak proje için verimliliğin artmasını sağlarlar ve kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olurlar.

Türkiye’de Yatırım ve Kalkınma Bankaları

Türkiye’de Yatırım ve Kalkınma Bankaları, devlet kuruluşlarının ve özel şirketlerin menkul kıymet ihtiyacını başlatan, tedavülünü sağlayarak bunlara garanti veren kuruluş veya firmalardır. En bilinen ve devlete ait olan Yatırım ve Kalkınma Bankası ise İller Bankası’dır. İller Bankası, özellikle yerel yönetimlerin içme suyu, atık su arıtma tesisleri, katı atık artıma tesisleri gibi projelerinin gerçekleştirilmesi için kaynak desteği sağlar.

Devlete Ait Kalkınma ve Yatırım Bankaları

 • İller Bankası
 • Türk Eximbank
 • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası

Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Ülkemizde Özel Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları da bulunmaktadır. Bunların sayısı 2020 yılı itibariyle toplamda 7 tanedir.

 • Aktif Yatırım Bankası,
 • Diler Yatırım,
 • GSD Yatırım,
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası
 • Nurol Yatırım,
 • Golden Global Yatırım Bankası
 • Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası

ülkemizdeki özel yatırım ve kalkınma bankalarıdır.

Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları

Aynı zamanda sınırlarımız içinde kurulmamış Yabancı Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları da ülkemizde faaliyet göstermektedir.

 • Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma,
 • Merrill Lynch Yatırım,
 • Pasha Yatırım ve
 • Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

yabancı sermayeli yatırım bankalarıdır.

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Fonksiyonları

Kalkınma ve Yatırım Bankaları ülkemizde ve dünya genelinde önemli fonksiyonlara sahiptirler. Bu bankalardan beklenenler arasında; firmalara, sermaye piyasası kanalıyla uzun vadeli fon sağlamak, menkul kıymet ihracı yoluyla sermaye piyasasından fon talep etmek veya tasarrufları menkul değerlere yatırarak sermaye piyasasına fon arz etmek isteyenlere danışmanlık yapmak, menkul değerlere yatırım yapanların çıkarlarını korumak, firmaların ihraç edecekleri tahvillerin anapara ve faizlerinin süresi zarfında ödeneceğini garanti ederek tahvil satışlarını kolaylaştırmak gibi temel fonksiyonlar bulunur.

Yeni nesil Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı, girişimcilere idari ve teknik yardımlarda bulunmayı ve yeni yatırım alanlarında öncülük etmeyi de misyon edinmiştir. Yeni yatırım alanlarından biri de e-ticaret sektörüdür.

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Faaliyet Alanları

Katılım ve Yatırım Bankalarının faaliyet alanları aşağıda verilmiştir.

 • Katılım Fonu kabul ederler,
 • Faktoring ve fortaiting işlemleri gerçekleştirirler,
 • Bankalar arası piyasada para alım satım işlemlerine aracılık ederler.
 • Finansal Kiralama yaparlar,
 • Yatırım danışmanlığı yaparlar,
 • Nakdi, gayrinakdi her surette kredi verebilirler.