Odeabank Mortgage

Odeabank'ın standart mortgage ürünü. Ev sahibi olmak isteyenlerin 120 aya kadar vade seçeneğinden faydalanabildiği kredi ürününün geri ödeme planını oluşturmak, kredi aylık taksitlerini görmek ve kredinin masraflarını grafik üzerinden incelemek için aşağıda yer alan "Odeabank Mortgage Hesaplama" aracına çekmek istediğiniz kredi tutarını ve geri ödeyeceğiniz vade bilgilerini giriniz. Diğer bankaların konut kredilerini incelemek için buraya tıklayın.

Odeabank Mortgage Hesaplama

Kredi Tutarı
tutar
Kredi Vadesi
tutar
Faiz Oranı
Faiz Tutarı
Aylık Ödeme
Diğer Masraf
Toplam Ödeme

Odeabank Mortgage Detayları

Minimum Vade
3 Ay
Maksimum Vade
120 Ay
Minumum Kredi Tutarı
10.000TL
Maksimum Kredi Tutarı
1.000.000 TL
Teminat
Konut
Kefişl Sayısı
Masraflar
  • Kredi Tahsis Ücreti: %0.5 (kredi tutarının binde beşi)
  • Ekspertiz Ücreti: 4750 TL
  • İpotek Tesis Ücreti: 826 TL
Sigorta
  • Hayat Sigortası: Kişinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına göre değişmektedir. (kredi hesaplamasına dahil edilmemiştir.)
Gerekli Belgeler
  • Nüfus Cüzdanı, Ehliyet ya da Pasaport
  • Son 3 aya ait bir adet doğalgaz, elektrik, telefon ya da su faturası
  • Gelir Belgesi Serbest Meslek Sahipleri ya da Ticaret Erbabı: Son yıla ait Vergi Levhası, bilanço ve gelir tablosu/ işletme hesap özeti
  • Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda kayıt belgesi Şirket Ortağı Olan Kişiler: Son yıla ait Vergi Levhası, onaylı bilanço ve gelir tabloları/ işletme hesap özeti, Ticaret Sicil Gazetesi/ Oda Kayıt Belgesi.
  • Ücretli Çalışanlar: Maaş bordrosu veya maaş yazısı ve şirket imza sirküleri Emekliler: Emekli maaşı hesap cüzdanı veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesabı bilgisini içeren yazı
  • Gayrimenkul Geliri Beyan Edenler: Gelire konu tapu belgesi ve ilgili kira kontratı Menkul Geliri Elde Edenler: Faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı.
  • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi
Diğer Detaylar
Kredi Tutar Aralığı Kredi Tutar Aralığı
10.000 - 1.000.000 TL
3 - 60 AY %4.99
61 - 120 AY %4.99

Odeabank Diğer Krediler

12 Ay
24 Ay
36 Ay
48 Ay
60 Ay
120 Ay
%4.99
%4.99
%4.99
%4.99
%4.99
%4.99